Suy niệm 5 phút mỗi ngày

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 7/2019

01/07/2019: THỨ HAI TUẦN 12 TN Mt 8,18-22 TỰA VÀO CHÚA “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo Thầy.” (Mt 8,19) Suy niệm: Thông thường người ta vẫn...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 6/2019

01/06/2019: THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 6 PS Thánh Giút-ti-nô, tử đạo Ga 16,23b-28 NHỜ ĐỨC KI-TÔ CHÚA CHÚNG CON “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 5/2019

01/05/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS Th. Giu-se thợ Mt 13,54-58 MỘT BÁC THỢ CAO QUÝ “Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54) Suy niệm: Bộ bách...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 4/2019

01/04/19 THỨ HAI TUẦN 4 MC Ga 4,43-54  TIN VÀO LỜI CHÚA  Suy niệm: Thoạt đầu, có lẽ viên sĩ quan chỉ tin vào Đức Giê-su một...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 03/2019

01/03/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 TN Mc 10,1-12  KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU Suy niệm: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn!” Câu...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 02/2019

01/02/2019: THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN Mc 4,26-34 KIÊN NHẪN TRONG HY VỌNG “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng giống chuyện một người vãi hạt...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 01/2019

01/01/19 THỨ BA CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GS Đức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa Ngày cầu cho Hoà Bình Thế Giới Lc 2,16-21 CHÚA KI-TÔ, QUÀ TẶNG BÌNH AN Họ...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 12/2018

01/12/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN Lc 21,34-36 “KỆ” “Vậy anh em hãy đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 11/2018

01/11/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12 TÁM MỐI PHÚC, CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH “Phúc thay ai bị bách hại vì...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 10/2018

01/10/18 THỨ HAI TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ HT Mt 18,1-5 NHÀ KHOA HỌC TÌNH YÊU “Thầy bảo thật anh em:...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI