Trang chủ Tags Mỗi ngày

Tag: mỗi ngày

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 7/2019

01/07/2019: THỨ HAI TUẦN 12 TN Mt 8,18-22 TỰA VÀO CHÚA “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo Thầy.” (Mt 8,19) Suy niệm: Thông thường người ta vẫn...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 6/2019

01/06/2019: THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 6 PS Thánh Giút-ti-nô, tử đạo Ga 16,23b-28 NHỜ ĐỨC KI-TÔ CHÚA CHÚNG CON “Chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 5/2019

01/05/19 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 2 PS Th. Giu-se thợ Mt 13,54-58 MỘT BÁC THỢ CAO QUÝ “Ông không phải là con bác thợ sao?” (Mt 13,54) Suy niệm: Bộ bách...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 4/2019

01/04/19 THỨ HAI TUẦN 4 MC Ga 4,43-54  TIN VÀO LỜI CHÚA  Suy niệm: Thoạt đầu, có lẽ viên sĩ quan chỉ tin vào Đức Giê-su một...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 03/2019

01/03/19 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 7 TN Mc 10,1-12  KHÔNG CHỈ LÀ KHẨU HIỆU Suy niệm: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn!” Câu...

5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 02/2019

01/02/2019: THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 3 TN Mc 4,26-34 KIÊN NHẪN TRONG HY VỌNG “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng giống chuyện một người vãi hạt...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI