Trực tiếp Thánh lễ tạ ơn Chào mừng Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Hội ngộ Tất Niên 2018 tại Giáo phận Hà Tĩnh

2329

Thánh lễ tạ ơn
Chào mừng Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Hội ngộ Tất Niên 2018, vào lúc 09h30’ thứ Tư, ngày 23 tháng 01 năm 2019, tại Nhà thờ Chính toà Văn Hạnh.