Bài thuyết trình của Lm. PGS. TS Trần Quốc Anh, SJ: “Ảnh hưởng của văn chương Công giáo trên việc truyền bá đức tin tại Việt Nam thế kỷ 17-19”

624

ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN CHƯƠNG CÔNG GIÁO TRÊN VIỆC TRUYỀN BÁ ĐỨC TIN TẠI VIỆT NAM THẾ KỶ 17-19

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Linh mục Trần Quốc Anh, SJ – Tiến sĩ Thần học từ Đại học Georgetown, thuyết trình đề tài: Ảnh Hưởng của văn chương Công giáo trên việc truyền bá đức tin tại Việt Nam thế kỷ 17-19 do Ủy Ban Văn Hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức ngày 25-26/10/2019, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, TPHCM.

Media TGP Sài Gòn