Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo chương trình và lịch tập huấn Giáo lý đợt II năm học 2019-2020

640

  GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
—————————-

Văn Hạnh, ngày 22/11/ 2019

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO LÝ ĐỢT II
TẠI 5 GIÁO HẠT CÒN LẠI TRONG GIÁO PHẬN NĂM HỌC 2019-2020

Kính thưa :
– Quý cha quản hạt, quý cha đặc trách giáo lý hạt và quý cha,
– Quý ban điều hành giáo lý các giáo hạt, các giáo xứ cùng toàn thể các thầy cô Giáo lý viên !

Vì hoàn cảnh cùng chung Ban Giảng Huấn cho hai giáo phận Vinh-Hà Tĩnh, nên thời gian tập huấn phải chia thành 2 đợt. Ban Giáo Lý chúng con xin gửi tới quý Cha, quý Ban Giáo Lý các giáo Hạt, các giáo xứ và quý thầy cô GLV chương trình và lịch tấp huấn Giáo lý đợt II củ 5 giáo hạt còn lại như sau:

TT Giáo hạt Thời gian Linh mục Trưởng đoàn
1 Minh Cầm 02/12 –  04/12/2019 Cha Giuse Lê Văn Duyệt
2 Hướng Phương 05/12 – 07/12/2019  Cha Phaolô Nguyễn Văn Đức
3 Nguồn Son 06/01 – 08/01/2020 Cha Micae Trần Phúc Bách
4 Hòa Ninh 09/01 – 11/01/2020 Cha GB. Lưu Ngọc Hùng
5 Kỳ Anh 13/01 – 15/01/2020 Cha Phêrô Thân Văn Hùng

I. NGÀY THỨ NHẤT: (Thứ hai hoặc thứ năm trong tuần)

1. Buổi sáng:

– 7h30 – 7h45: Ổn định, tập hát
– 8h00 – 9h00:  Thánh lễ và khai mạc đơn giản sau thánh lễ luôn

+ Lời chào mừng của Ban giáo lý hạt
+ Cha quản Hạt tuyên bố lý do khai mạc
+ Lời khai mạc của Cha trưởng đoàn tập huấn
+ Cha đặc trách Giáo lý Hạt công bố lịch tập huấn

+  9h15 – 10h00: tiết 1

+ 10h00 – 10h15:  Giải lao

+ 10h15 –11h00 : học tiết 2

+ 11h00 – 11g15 Giải lao

+11h15:  Ăn trưa

+ 12h00 : Nghỉ trưa

2. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp)

+ 14h00 – 14h45:     Học tiết 1

+ 14h45 – 15h00:     Giải lao

+ 15h00 – 15h45:     Học tiết 2

+ 15h45 – 16h00:     Giải lao

+ 16h00’ – 16h45:    Học Tiết 3

+ 17h00 : Ăn cơm tối

II. NGÀY THỨ HAI: (Tức thứ ba hoặc thứ sáu trong tuần) học riêng theo lớp

1. Buổi sáng:

+  7h45  –  8h45:     Học tiết 1

+  8h45  –  9h00:     Giải lao

+  9h00  –  9h45:     Học tiết 2

+  9h45  – 10h00:    Giải lao

+ 10h00 – 10h45:    Học tiết 3

+ 10h45 – 11h00:   Giải lao

+ 11h15 :      Ăn cơm trưa

  1. Buổi chiều: (Học riêng theo lớp)

+ 14h00 – 14h45:     Học tiết 1

+ 14h45 – 15h00:     Giải lao

+ 15h00 – 15h45’:    Học tiết 2

+ 15h45 – 16h00:     Giải lao

+ 16h00’  – 16h45:    Học Tiết 3

+ 17h00 : Ăn cơm tối

(Lưu ý : Sau giờ cơm tối của tuần tập huấn, GLV những xứ gần có thể về nhà).

III. NGÀY THỨ BA: (Tức thứ tư hoặc thứ bảy trong tuần) học riêng theo lớp

+  7h45 –  8h45:      Học tiết 1

+  8h45 –  9h00:      Giải lao

+  9h00 –  9h45:      Học tiết 2

+  9h45 – 10h00:    Giải lao

+ 10h00 : Tổng kết do ban giáo lý hạt chịu trách nhiệm

+ Nội dung tổng kết như sau:

  • Ổn định vị trí tại nhà thờ
  • Giới thiệu thành phần tham dự
  • Phát biểu tổng kết của Giáo Hạt
  • Cảm tưởng của đoàn tập huấn Ban giáo lý Giáo phận

+ 11h15: Ăn cơm trưa (Giải tán).

 Lưu ý :

  • Chiều thứ 4 quý thầy và quý Sơ trong đoàn giảng huấn di chuyển về hạt kế tiếp. Riêng trưa thứ 7 sau khi ăn trưa tại giáo hạt vừa tập huấn và ở lại giáo hạt đó cho đến sau lễ sáng Chúa Nhật rồi về ăn trưa tại giáo hạt tập huấn tiếp theo. Xin Quý cha và quý ban tạo điều kiện giúp đỡ.
  • Thánh lễ khai mạc do giáo hạt bố trí tổ chức phụng vụ
  • Xin quý thầy thuộc ban giáo lý hạt và ban phụ huynh khi tham dự tại các lớp tập huấn phải có phù hiệu riêng của mình.
  • Nếu thời tiết chuyển mùa thì quý cha và quý ban giáo lý hạt bàn với ban giảng huấn để thống nhất sửa đổi thời gian có thể sớm hơn hoặc muộn hơn cho hợp.
  • Xin các thầy cô khi đi tập huấn mang theo cuốn Kinh Thánh và tài liệu giảng dạy của lớp mình chủ nhiệm.

– Ai cần liên lạc với Ban giảng huấn xin gọi số này: 0946 099 462.

Ban giáo lý Giáo phận tha thiết xin quý cha và quý ban Giáo lý tại các giáo hạt tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng con hoàn thành bổn phận mà bề trên giao phó.

Kính chúc Quý Cha, quý ban, quý thầy cô và quý vị tràn đầy hồng ân Chúa.

Chúng con xin trân trọng cảm ơn.

Chúng con xin trân trọng cảm ơn.

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
Trưởng ban

Giuse Trần Đức Ngợi