Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo chương trình và lịch tập huấn Giáo Lý Viên năm học 2020 – 2021

1364

  GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
            ——†——-

Văn Hạnh, ngày 27/09/2020 

THÔNG BÁO
(V/v: Tập huấn Giáo lý viên năm học giáo lý 2020-2021) 

Kính gửi:  

               – Quý cha quản hạt, Cha đặc trách giáo lý hạt và quý cha quản xứ,
               – Quý Ban điều hành giáo lý các Giáo hạt, các Giáo xứ,
               cùng toàn thể thầy cô giáo lý viên và các em học sinh. 

Ban Giáo lý Đức tin xin thông báo lịch tập huấn giáo lý viên năm 2020 như sau: 

I. LỊCH TRÌNH 

Tt Giáo hạt Thời gian Trưởng đoàn
1 Nguồn Son 09/11 – 11/11/2020 Cha Giuse Trần Đức Ngợi
2 Hòa Ninh 12/11 – 14/11/2020 Cha Phaolo Nguyễn Văn Đức
3 Minh Cầm 16/11 – 18/11/2020 Cha Phêrô Thân Văn Hùng
4 Hướng Phương 19/11 –  21/11/2020 Cha Giuse Trần Đức Ngợi
5 Kỳ Anh 23/11 –  25/11/2020 Cha Micae Trần Phúc Bách
6 Cẩm Xuyên 26/11 – 28/11/2020 Cha Phêrô Lê Văn Duyệt
7 Văn Hạnh 30/11 – 02/12/2020 Cha Gb. Lưu Ngọc Hùng
8 Can Lộc 03/12 – 05/12/2020 Cha Phêrô Lê Văn Duyệt
9 Ngàn Sâu 07/12 – 09/12/2020 Cha Phêrô Thân Văn Hùng
10 Nghĩa Yên 10/12 – 12/12/2020 Cha Micae Trần Phúc Bách


II. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT TRONG CÁC NGÀY TẬP HUẤN

1. NGÀY THỨ NHẤT:

a. Buổi sáng:

+ 7h00: Ổn định, tập hát
+ 7h30: Thánh lễ khai mạc
+ Sau thánh lễ:
Chương trình khai mạc tập huấn (Ban Điều hành Giáo lý hạt thực hiện) gồm:
– Giới thiệu thành phần tham dự
– Cha quản hạt tuyên bố lý do khai mạc
– Lời phát biểu của Cha trưởng đoàn tập huấn
– Cha đặc trách Giáo lý hạt công bố lịch tập huấn
+ 09h00 – 09h45: Học tiết 1 (Tất cả các tiết học đều học riêng theo lớp)
+ 09h45 – 10h00: Giải lao
+ 10h00 – 10h45: Học tiết 2
+ 11h00 – 12h00: Ăn trưa
+ 12h00 – 13h30: Nghỉ trưa

b. Buổi chiều:

+ 14h00 – 14h45:     Học tiết 3
+ 14h45 – 15h00:     Giải lao
+ 15h00 – 15h45:     Học tiết 4
+ 15h45 – 16h00:     Giải lao
+ 16h00 – 16h45:     Học Tiết 5
+ 17h30: Ăn tối

2. NGÀY THỨ HAI:

a. Buổi sáng:

+ 07h30 – 08h15:    Học tiết 1
+ 08h15 – 08h30:    Giải lao
+ 08h30 –  09h15:    Học tiết 2
+ 09h15 –  09h30:    Giải lao
+ 09h30 –  10h15:    Học tiết 3
+ 11h00:                   Ăn trưa

b. Buổi chiều: 

+ 14h00 – 14h45:    Học tiết  4
+ 14h45 – 15h00:    Giải lao
+ 15h00 – 15h45:    Học tiết  5
+ 15h45 – 16h00:    Giải lao
+ 16h00 – 16h45:    Học Tiết 6
+ 17h30:                  Ăn tối

3. NGÀY THỨ BA:

+ 07h30 –   08h15:    Học tiết 1
+ 08h15 –   08h30:    Giải lao
+ 08h30 –   09h15:    Học tiết 2
+ 09h15 –   09h30:    Giải lao, chuẩn bị lễ tổng kết
+ 09h30 –   10h00:    Tổng kết
+ 10h00  –  11h00:     Thánh lễ  và  Giải tán 

Chương trình Tổng kết và Thánh lễ bế mạc: 

+ Chương bế mạc do Ban điều hành giáo hạt chủ trì theo mẫu:
– Giới thiệu thành phần
– Phát biểu tổng kết của Giáo hạt
– Cảm tưởng của Đoàn giảng huấn
– Phát biểu của cha quản hạt hoặc cha đặc trách giáo lý hạt
+ Thánh lễ do giáo hạt tổ chức. 

* Lưu ý:

–  Ngày khai mạc, và bế mạc kính mời tất cả quý cha trong giáo hạt có mặt để đồng tế Thánh lễ và khích lệ các giáo lý viên. Bộ lễ theo ngày phụng vụ. Thánh lễ do giáo hạt bố trí. Cha trưởng đoàn tập huấn giảng lễ khai mạc.

– Chiều thứ Tư đoàn giảng huấn di chuyển về hạt kế tiếp. Riêng ngày thứ bảy, đoàn giảng huấn sẽ lưu lại tại Giáo hạt vừa tập huấn cho đến sáng ngày Chúa Nhật. Sau đó, đoàn sẽ tới hạt kế tiếp ăn trưa. Xin Quý cha và quý ban tạo điều kiện giúp đỡ.

– Xin các thầy cô khi đi tập huấn mang theo cuốn Kinh Thánh và tài liệu giảng dạy của lớp mình.

– Tại địa điểm tập huấn: + Cần chuẩn bị 11 phòng học riêng cho 11 lớp. ( cả đồng cỏ non) chuẩn bị nơi ăn, ở cho đoàn gồm 10 nữ tu và 1 thầy dòng.

– Ai cần liên lạc với Ban giảng huấn xin gọi số : Sr. Hồng 0946 099 462.

Ban Giáo Lý – Đức Tin mong quý cha và mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện, giúp đỡ để việc tập huấn giáo lý viên tại Giáo phận chúng ta mang lại kết quả tốt nhất.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                                           T/M. BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
                                                                                       Trưởng Ban

                                                                                               

                                                                                                                                                                                Lm. Giuse Trần Đức Ngợi

Download Thông báo PDF