Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo về việc dạy và học Giáo lý năm 2019-2020

1702

Giáo phận Hà Tĩnh
Ban Giáo lý – Đức tin
      ­­­­­­­­­­———————————————–

Hà Tĩnh, ngày 06/8/2019 

THÔNG BÁO
(V/v dạy và học Giáo lý năm 2019-2020)
 

Kính thưa:
– Quý Cha quản hạt, Cha Đặc Trách giáo lý hạt và quý Cha xứ
– Ban Điều Hành Giáo Lý các giáo hạt, các giáo giáo xứ, quý thầy cô GLV và toàn thể các em học sinh thân mến!

Trước hết, chúng con – Ban Giáo Lý Đức Tin (BGLĐT) Giáo phận – xin gửi đến Quý Cha, Quý Thầy Cô GLV và toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Thứ đến, để việc dạy và học giáo lý trong toàn Giáo phận được thống nhất về nội dung, chương trình học và thu được nhiều kết quả tốt, Ban Giáo Lý Đức Tin xin được thông báo một số nội dung như sau:

1. Chương trình, tài liệu dạy và học Giáo lý năm 2019-2020

* Giáo lý phổ thông:

– Tài liệu Giáo lý và Kinh theo khối, lớp giống như năm 2018-2019.
– Tài liệu Khối Vào Đời 2: Sách YOUCAT:  Học Phần I và Phần IV.
– Thời gian khai giảng: Sau ngày 05/9/2019 và kết thúc cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2020.
– Tuổi  học giáo lý của các lớp:

Lớp Tuổi Lớp Tuổi
Sơ Cấp I 7 tuổi ( sinh 2012) Kinh Thánh I 12 tuổi ( sinh 2007)
Sơ Cấp II 8 tuổi ( sinh 2011) Kinh Thánh II 13 tuổi ( sinh 2006)
Căn Bản I 9 tuổi ( sinh 2010) Kinh Thánh III 14 tuổi ( sinh 2005)
Căn Bản II 10 tuổi ( sinh 2009) Vào Đời I 15 tuổi ( sinh 2004)
Căn Bản III 11 tuổi ( sinh 2008) Vào Đời II 16 tuổi ( sinh 2003)

Lớp Đồng Cỏ Non (sinh năm 2013) các Giáo xứ tự tổ chức học để chuẩn bị cho các em tinh thần năm sau bước vào chương trình phổ thông Sơ Cấp I.

* Giáo lý Hôn nhân:

– Sách Giáo lý Hôn nhân (Uỷ Ban Giáo lý Đức Tin – HĐGM VN).
– Thời lượng học: Tối thiểu 30 buổi. Mỗi buổi 2 tiết.
– Thời gian học: Tùy hoàn cảnh các Giáo xứ. Có thể tổ chức 2 hoặc 3 khoá/1 năm.

* Giáo lý Dự Tòng:

– Tài liệu Giáo lý của giáo phận Vinh.
– Thời lượng học: 6 đến 12 tháng.

* Giáo lý Xưng tội Rước lễ lần đầu, Giáo lý Thêm Sức:

– Thời gian: Các Giáo xứ tự tổ chức tùy thời gian và hoàn cảnh mục vụ của xứ.
– Lớp Xưng tội Rước lễ: Sau khi kết thúc chương trình Căn Bản 2 (10 tuổi).
– Lớp Thêm Sức: Sau khi kết thúc chương trình Kinh Thánh 3 (14 tuổi).

* Phương thức Thi Giáo lý kết thúc năm học:

– Cha quản hạt và cha Trưởng Ban Giáo lý hạt thống nhất, tổ chức thi: Thời gian, hình thức thì tùy sáng kiến của từng Giáo hạt.

2. Tập huấn Giáo lý viên năm học 2019-2020 (sẽ thông báo sau)

Cuối cùng, chúng con tha thiết kính mong Quý Cha và tất cả mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện, giúp đỡ và cộng tác để việc dạy và học giáo lý tại giáo phận nhà mang lại kết quả tốt.

Xin trân trọng cám ơn.

               

             

               Chấp thuận
         của Đức giám mục

+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp

 

 

                         Ban Giáo lý đức tin
                                 Trưởng ban

                    Lm. Giuse Trần Đức Ngợi

   

Download Thông báo (PDF)