Ban Giáo lý Đức tin: Thông báo về việc dạy và học Giáo lý năm 2020-2021

1872

   GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
BAN GIÁO LÝ – ĐỨC TIN
­­­­­­­­­­­———————————————————-

Hà Tĩnh, ngày 28/8/2020 

THÔNG BÁO
(V/v dạy và học giáo lý năm 2020-2021) 

Kính thưa:
– Quý Cha quản hạt, Cha Đặc Trách giáo lý hạt và quý Cha xứ
– Ban Điều Hành Giáo Lý các giáo hạt, các giáo giáo xứ, quý thầy cô GLV và toàn thể các em học sinh!

Trước hết, chúng con-Ban Giáo Lý Đức Tin (BGLĐT) giáo phận xin gửi đến Quý Cha, Quý Thầy Cô GLV và toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe bình an trong Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Ban Giáo Lý Đức Tin xin được thông báo một số nội dung như sau:

1. Chương trình, tài liệu dạy và học Giáo lý năm 2020-2021

* Giáo lý phổ thông:

– Tài liệu GLPT của giáo phận có tại nhà sách Dòng MTG ở xứ Văn Hạnh

– Tài liệu Khối VĐ2: Sách YOUCAT:  học Phần I và Phần IV

– Thời gian khai giảng: 06/09/2020 và kết thúc trung tuần tháng 6 năm 2021.

– Tuổi  học giáo lý của các lớp:

Lớp Tuổi Lớp Tuổi
Sơ Cấp I 7 tuổi ( sinh 2013) Kinh Thánh I 12 tuổi ( sinh 2008)
Sơ Cấp II 8 tuổi ( sinh 2012) Kinh Thánh II 13 tuổi ( sinh 2007)
Căn Bản I 9 tuổi ( sinh 2011) Kinh Thánh III 14 tuổi ( sinh 2006)
Căn Bản II 10 tuổi ( sinh 2010) Vào Đời I 15 tuổi ( sinh 2005)
Căn Bản III 11 tuổi ( sinh 2009) Vào Đời II 16 tuổi ( sinh 2004)

Lớp Đồng Cỏ Non ( sinh 2014) các giáo xứ tự tổ chức học để chuẩn bị cho các em tinh thần năm sau bước vào chương trình phổ thông Sơ Cấp I.

* Giáo lý Hôn nhân:

– Sách Giáo lý Hôn nhân (Uỷ Ban Giáo lý Đức Tin – HĐGM VN)

– Thời gian học: tuỳ hoàn cảnh các giáo xứ : có thể tổ chức 2 hoặc 3 khoá/1 năm.

* Giáo lý Dự Tòng:

– Tài liệu Giáo lý của giáo phận Vinh, hoặc Xuân Lộc

– Thời gian học: từ 6 đến 12 tháng, khi cần có thể 3 tháng.

* Giáo lý Xưng tội Rước lễ lần đầu, và Thêm Sức:

– Thời gian: Các giáo xứ tổ chức tùy thời gian và hoàn cảnh mục vụ của xứ.

– Lớp Xưng tội Rước lễ: Sau khi kết thúc chương trình Căn Bản 2 (10 tuổi).

– Lớp Thêm Sức: Sau khi kết thúc chương trình Kinh Thánh 2 (13 tuổi).

* Phương thức Thi Giáo lý kết thúc năm học:

– Cha quản hạt và cha Trưởng Ban Giáo lý hạt thống nhất, tổ chức thi: thời gian, hình thức thì tùy sáng kiến của từng giáo hạt.

2. Tập huấn Giáo lý viên năm học 2020-2021 (sẽ thông báo sau).

Cuối cùng, chúng con tha thiết kính mong Quý Cha và tất cả mọi thành phần dân Chúa cầu nguyện, giúp đỡ và cộng tác để việc dạy và học giáo lý tại giáo phận nhà mang lại kết quả tốt.

Xin trân trọng cám ơn.

TM. BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN
Trưởng ban
Lm. Giuse Trần Đức Ngợi  

Download Thông báo