Ban Mục vụ Di dân Giáo phận Hà Tĩnh tại Hoa Kỳ: Thư mời mừng Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Quan thầy Giáo phận

898

BAN MỤC VỤ DI DÂN GIÁO PHẬN HÀ TĨNH TẠI HOA KỲ
THƯ MỜI
MỪNG LỄ QUAN THẦY GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

Ban Mục vụ Di dân Giáo phận Hà Tĩnh tại Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý cha, quý chủng sinh, tu sĩ và anh chị em giáo dân thuộc Giáo phận Hà Tĩnh và các giáo phận bạn tới tham dự Thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Quan thầy Giáo phận Hà Tĩnh.

Thời gian: 6 giờ tối ngày 01/01/2020.

Địa điểm: nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, 12320 Old Foltin Road, Houston, Texas, Hoa Kỳ 77086.

Sự hiện diện của quý vị là một hồng ân và niềm khích lệ lớn lao cho Ban Mục vụ Di dân và Giáo phận mới Hà Tĩnh trong ngày Lễ Quan thầy và dịp một năm thành lập.

CHƯƠNG TRÌNH

6h tối: Thánh lễ (nhà thờ Giáo xứ)

7h tối: Gặp gỡ, văn nghệ và tiệc mừng (hội trường Giáo xứ)

T/m Ban Tổ chức
Lm. GB. Cao Xuân Hưng
Đặc trách 

Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh
Linh hướng 

Ông Phêrô Nguyễn Tài
Đại diện vùng Houston

Chị Maria Nguyễn Thị Mai Hoa
Phó Đại diện vùng Houston 

Lm. GB. Cao Xuân Hưng