Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận Hà Tĩnh: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký vào Dự tu Giáo phận, năm học 2020 – 2021

3102

Giáo phận Hà Tĩnh
Ban Mục vụ Ơn gọi và Dòng tu
———————————————–
Số 01/20 MVOG & DT

Văn Hạnh, ngày 22/7/2020

THÔNG BÁO
V/v. Nhận hồ sơ đăng ký vào Dự tu Giáo phận

Kính thư quý Cha và cộng đồng dân Chúa trong Giáo phận,

Để chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021, Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận xin gửi đến quý Cha, anh chị em và đặc biệt là các em có ý hướng theo đuổi ơn gọi linh mục trong Giáo phận nhà một số thông tin liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký vào lớp dự tu năm nay như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TU

1. Các nam thanh niên Công giáo, có tư cách đạo đức tốt, có ý hướng ngay lành, thuộc gia đình đạo đức trong Giáo phận.

2. Về học vấn: ứng sinh đã tốt nghiệp lớp 12 và thuộc một trong ba trường hợp sau:

– Đã đậu đại học

– Đang học đại học

– Đã tốt nghiệp đại học

3. Về sức khỏe thể lý và tâm lý: Các ứng sinh phải có đầy đủ năng lực tâm lý, có óc phán đoán lành mạnh, có sức khỏe thể lý tốt, không mang dị tật…

4. Độ tuổi: Từ 18-25 tuổi (tính theo năm)

II. THÔNG TIN VỀ NỘP HỒ SƠ

1. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

1- Đơn xin gia nhập Dự tu Giáo phận (Download Mẫu đơn);

2- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh chân dung 4×6 (Download Sơ yếu lý lịch);

3- Chứng chỉ Rửa Tội và Thêm Sức;

4- Giấy giới thiệu và nhận xét của cha quản xứ;

5- Bản sao bằng tốt nghiệp lớp 12;

6- Bản sao một trong ba giấy tờ sau:

– Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng (nếu đã tốt nghiệp);

– Giấy chứng nhận đang học Đại học hoặc Cao đẳng (nếu đang học);

– Giấy báo đậu Đại học hoặc Cao đẳng.

2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo cho đến ngày 30/9/2020

3. Nơi nộp hồ sơ:

Sr. Anna Nguyễn Thị Nga
Văn Phòng Tòa Giám Mục GP.Hà Tĩnh
Văn Hạnh, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Email: mvoggiaophanhatinh@gmail.com
Phone: 0865 165 167

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng của Giáo phận, xin Chúa ban ân sủng và chúc lành cho quý Cha và anh chị em.

T/M. Ban Mục vụ Ơn gọi và Dòng tu
Lm. Antôn Võ Thành Công

Download Thông Báo