Ban Mục vụ Ơn gọi liên giáo phận Vinh – Hà Tĩnh: Thông báo về việc ghi danh và tĩnh tâm cho các em dự tu

691

Giáo phận Vinh – Giáo phận Hà Tĩnh
Ban Mục Vụ Ơn Gọi Liên Giáo Phận
Email: mucvuongoi@gmail.com
Số 01/19 – MVOG

Xã Đoài, ngày 25 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
V/v: Ghi danh và Tĩnh tâm cho các em Dự tu

Kính gửi: quý Cha, quý cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt các em Dự tu trong hai Giáo phận

Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo Liên Giáo Phận xin thông báo:

1- Ghi danh để tĩnh tâm định kỳ cho các em Dự tu đã thi các lần trước

Bề Trên hai Giáo phận nhận thấy rằng, các em đã đủ điều kiện dự thi vào Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê khóa 17 năm 2019 (đã dự thi các lần trước) cần có những dịp tĩnh tâm trong năm để nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến cũng như nhận rõ hơn ý Chúa muốn trên cuộc đời mình. Vì vậy, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Liên Giáo Phận thông báo cho các em ghi danh để thuận tiện trong việc sắp xếp thời gian và địa điểm các lần tổ chức tĩnh tâm (Thời gian và địa điểm ghi danh xem mục 3).

2- Tĩnh tâm đầu năm cho các em Dự Tu

Nhân dịp đầu Năm mới, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Liên Giáo Phận trân trọng kính mời tất cả các em đang sinh hoạt trong các Nhóm Dự Tu và các em ghi danh ở trên (mục 1) về tham dự ngày tĩnh tâm tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, thời gian từ 07h45’– 17h00’, thứ Bảy, ngày 09 tháng 02 năm 2019 (tức ngày mồng 05 Tết Nguyên Đán).

Vì sự quan trọng và lợi ích đối với hành trình tìm hiểu và sống ơn gọi của các em, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Liên Giáo Phận mời gọi các em hiện diện đầy đủ và tham dự tích cực ngày tĩnh tâm này.

3- Địa điểm và thời gian ghi danh 

– Các em đã đủ điều kiện dự thi vào Đại Chủng viện thánh Phanxicô Xaviê khóa 17 năm 2019 (đã dự thi các lần trước) đăng ký trực tiếp qua email: mucvuongoi@gmail.com

– Các em đang sinh hoạt trong các Nhóm Dự Tu sẽ đăng ký theo Nhóm và Trưởng Nhóm sẽ gửi danh sách qua email: mucvuongoi@gmail.com

– Nếu ai không tham dự được, vui lòng cho biết lý do.

– Thời hạn ghi danh: trước ngày 02 tháng 02 năm 2019

4- Địa điểm tĩnh tâm

– Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an.

Mọi thắc mắc, xin các em liên lạc với cha Phaolô Nguyễn Thiện Tạo, Tiền Chủng viện Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An qua email trên hoặc điện thoại: 0963554278.

Ban Mục Vụ Ơn Gọi kính chúc quý Cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa dồi dào phúc lành của Thiên Chúa trong năm mới này!

T/M. Ban Mục Vụ Ơn Gọi Liên Giáo Phận

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
Lm. Micae Trần Văn Dâng

Download Thời khóa biểu & Phân chia công việc