Các bài chú giải và suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm A

458

CÁC BÀI CHÚ GIẢI VÀ SUY NIỆM LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM A
LỜI CHÚA: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23

Download Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa 

MỤC LỤC 

1- Thực hiện nhiệm vụ hiệp nhất – ViKiNi
2- Hãy nhận lấy Thánh Thần – Huệ Minh
3- Chúa Thánh Thần
4- Hiệp nhất
5- Chúa Thánh Thần
6- Chúa Thánh Thần
7- Suy niệm của Lm. Anthony Trung Thành
8- Nói được các thứ tiếng
9- Hãy nhận lấy Thánh Thần
10- Thần Khí sự thật và sự thật toàn vẹn
11- Hãy nhận lấy Thánh Thần
12- Người thổi hơi vào các ông
13- Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống -Lm. Trầm Phúc
14- Ý nghĩa cuộc sống
15- Suy niệm của ĐHY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
16- Hoa trái Thánh Thần
17- Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
18- Ra đi-tha thứ – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
19- Lửa Thánh Thần – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
20- Đấng đổi mới – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
21- Đấng ban Sự Sống – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
22- Suy niệm của ĐGM. Nguyễn Văn Khảm
23- Bình an giữa chốn phong ba – Thiên Phúc
24- Tái tạo trong Thánh Thần – Lm Trần Xuân Lãm
25- Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
26- Tặng phẩm Chúa Thánh Thần
27- Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ Giáo Hội
28- Năng lực Thánh Thần
29- Thánh Thần – Nguồn hiệp nhất
30- Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
31- Những người rao giảng Tin Mừng đầy Thánh Thần
32- Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến
33- Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – Anmai, CSsR
34- Cuộc đổi mới kỳ diệu – Jos. Hồng Ân
35- Niềm vui bởi Chúa Thánh Thần – Achille Degeest
36- Quyền năng tha tội
37- Chân lý đòi hỏi rất nhiều – Achille Degeest
38- Chúa Thánh Thần sức mạnh nâng đỡ đức tin
39- Suy niệm của Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long
40- Lời kinh tạ ơn Đức Chúa Thánh Thần
41- Ngọn lửa Đức Chúa Thánh Thần
42- Ngôn ngữ của toàn cầu – Lm. Nguyễn Ngọc Long
43- Thần hứng – Lm D. Nguyễn Ngọc Long
44- Biến đổi
45- Lột xác
46- Thần Khí đổi mới
47- Hơi thở của Thiên Chúa
48- Ngọn gió
49- Vai trò của Thần Khí – McCarthy
50- Chúa Thánh Thần: Nguồn bình an đích thật
51- Đổi mới
52- Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
53- Tác động của Chúa Thánh Thần
54- Đón nhận – Radio Veritas Asia
55- Bình an
56- Lãng quên
57- Sức mạnh của Chúa Thánh Thần
58- Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
59- Đổi mới
60- Hiệp nhất
61- Tái tạo
62- Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – John Nguyễn
63- Suy niệm của JKN
64- Hãy lên đường
65- Đấng an ủi và giáo huấn
66- Hiện diện
67- Ngôn ngữ tình yêu
68- Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
69- Sức mạnh
70- Ngôn ngữ toàn cầu
71- Dưới tác động của Chúa Thánh Thần
72- “Tôi đến đây để loan báo Tin Mừng”
73- Thánh Thần Tình Yêu
74- Đấng thánh hoá
75- Chúa Thánh Thần sức mạnh nâng đỡ đức tin
76- Suy niệm về Kinh Đức Chúa Thánh Thần
77- Thánh Thần, Đấng ban bình an
78- Chú giải mục vụ của Alain Marchabour
79- Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
80- Chú giải của Noel Quesson
81- Chú giải của Fiches Dominicales
82- Chú giải của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
83- Chúa Kitô sai phái – William Barclay
84- Lễ Hiện Xuống – (Bài Giảng dành cho Thiếu Nhi)
85- Chúa Thánh Thần là Đấng tác sinh
86- Chúa Thánh Thần hiện xuống
87- Lễ Ngũ Tuần – Một cuộc biến đổi mới
88- Chúa Thánh Thần hiện diện
89- Sống tha thứ và hoà giải trong Chúa Thánh Linh
90- Việc làm cản trở Ơn Chúa Thánh Thần

———————————————————————————-

“Đấng ban sự sống”

Một câu chuyện vui kể lại, có anh thanh niên đang học giáo lý dự tòng, khi học kinh Chúa Thánh Thần, anh học mãi mà không thuộc. Khó nhất là nhiều lần cứ lặp đi lặp lại “Chúa Thánh Thần xuống… Chúa Thánh Thần lại xuống….”. Anh sốt ruột nói với bà sơ dạy giáo lý: “Sao không thấy Chúa Thánh Thần lên mà thấy cứ xuống hoài ?”. Bà sơ trả lời: “Nếu Chúa Thánh Thần mà lên thì thế giới này sẽ bị hủy diệt còn ghê gớm hơn là bom nguyên tử!”

Kinh “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần…” mà chúng ta thường đọc mỗi khi khởi đầu giờ cầu nguyện, nhắc lại một biến cố quan trọng trong lịch sử cứu độ: đó là ngày lễ Ngũ Tuần, khi Chúa Thánh Thần đến để canh tân Giáo Hội. Kể từ ngày ấy, Chúa Thánh Thần luôn hiện diện để nâng đỡ và bảo trợ Giáo Hội. Sở dĩ người tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần, vì họ xác tín rằng, mọi hành vi và mọi dự tính, nếu muốn thành công, cần có ơn của Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Đấng Bảo trợ đến từ nơi Chúa Cha.

“Thày sẽ sai Đấng Bảo trợ đến với anh em” (x.Ga 16, 7). Chúa Thánh Thần đã đến để quy tụ nhóm các môn đệ đang hoang mang sợ hãi, biến đổi lòng họ và làm cho họ trở thành những nhân chứng trung kiên của Đấng Phục Sinh. Bài trích Sách Tông đồ Công vụ đã minh chứng điều đó. Phêrô là một người dân chài chất phác và ít học. Tuy vậy, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, ông đã trở nên một con người hoàn toàn mới: can đảm, uyên bác, mạnh mẽ và khôn ngoan. Lời giảng của ông có sức thuyết phục đến nỗi trong ngày đầu tiên này, có tới ba ngàn người gia nhập Đạo.

Lịch sử Giáo Hội nói chung, cụ thể nhất là ở miền Bắc Việt Nam, cho thấy sức mạnh kỳ diệu của Chúa Thánh Thần. Trong những năm tháng khó khăn, thiếu vắng linh mục, không có lớp giáo lý, không có những hoạt động tông đồ, nhưng Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động. Ngài tác động nơi những ông trùm, bà quản, văn hóa rất khiêm tốn, nhưng lại mạnh mẽ lạ thường. Lý lẽ của họ rất đơn giản mà đã thuyết phục được nhiều người, cả những người lương dân và những người có chức quyền trong xã hội. Kiến thức của họ rất  sơ sài mà lại là nền tảng cho một đức tin chắc chắn. Có những cụ ông cụ bà đạo đức thánh thiện truyền lại đức tin cho con cháu chỉ bằng những lời kinh đơn sơ. Nhờ những “chứng nhân đức tin” này mà biết bao ngôi thánh đường được gìn giữ, biết bao cộng đoàn đức tin được duy trì, tồn tại …. . Chúa Thánh Thần hoạt động nơi người tín hữu và ban cho họ sức mạnh, soi sáng cho họ biết những gì cần phải làm. Giáo Hội tồn tại là nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thông qua những con người bình dân và trung tín ấy. Là Đấng Bảo trợ, Chúa Thánh Thần vẫn đang hướng dẫn và làm cho Giáo Hội phát triển.

Và hôm nay, hai mươi thế kỷ sau sự kiện Ngũ Tuần, Ngôi Ba Thiên Chúa vẫn đang từng giờ từng phút bảo trợ Giáo Hội và làm cho Giáo Hội sống. Cũng như Chúa Thánh Thần luôn làm cho vũ trụ được sống, Ngài cũng luôn luôn thông truyền sức sống siêu nhiên cho Giáo Hội  “Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất” (Tv 103,29). Nếu một ngày nào đó, không có ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, vũ trụ sẽ trở về thời kỳ hỗn mang và Giáo Hội sẽ trở thành một cái xác không hồn. Chính Chúa Thánh Thần làm cho Giáo Hội của Chúa Kitô lan tỏa một vẻ đẹp diệu kỳ. Vẻ đẹp ấy thể hiện qua tình hiệp nhất giữa các tín hữu, qua sức mạnh của đức tin, qua tính linh thiêng của những nghi thức phụng vụ. Chúa Thánh Thần còn làm cho vẻ đẹp Giáo Hội rạng ngời nơi khuôn mặt và cuộc đời các tín hữu, giúp họ dấn thân hy sinh, kiên vững trung thành sống chết vì Chúa.

Sách Giáo lý của Giáo Hội công giáo đã liệt kê những biểu tượng chỉ Chúa Thánh Thần như: nước, sự xức dầu, lửa, áng mây và ánh sáng, dấu ấn, bàn tay, ngón tay, chim bồ câu. Tất cả những biểu tượng trên diễn tả những nhu cầu cần thiết để con người có thể sống  và đạt được hạnh phúc trên trần gian.

Ca Tiếp liên của phụng vụ hôm nay diễn tả những hoạt động đa dạng của Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngài luôn thực thi sứ mạng “bảo trợ” trong suốt đời sống con người và đời sống đức tin “Nếu không có Chúa hộ phù, trong con người còn chi thanh khiết?”.

Nhờ sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần mà các tín hữu được liên kết với nhau trong tình hiệp thông. “Tất cả chúng ta đã lãnh nhận cùng một Thần Khí duy nhất là Thánh Thần, nên một cách nào đó chúng ta được kết hợp với nhau và với Thiên Chúa. Mặc dầu chúng ta nhiều người và mặc dầu Đức Kitô đã làm cho Thần Khí của chúa Cha và của Người cư ngụ trong mỗi người chúng ta” (thánh Cyrillô thành Alexandria). Bài đọc I và bài đọc II trong Phụng vụ đều diễn tả vai trò của Chúa Thánh Thần là Đấng liên kết mọi tín hữu nên một. Lễ Ngũ Tuần hàn gắn những chia rẽ đổ vỡ của thời Baben trong Cựu ước. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Giáo Hội sống động như một thân thể, gồm nhiều chi thể khác nhau, nhưng cùng chung một sức sống (Bài đọc II).

Chúa Thánh Thần là quà tặng của Đấng Phục sinh cho các môn đệ, sau khi Người từ cõi chết sống lại. Cùng với Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu ban cho các ông sự bình an. Chúa Thánh Thần và ơn bình an đi liền với nhau. Nói cách khác, bình an là hoa trái của Chúa Thánh Thần, và bình an cũng chính là Chúa Thánh Thần. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đấng Phục sinh và các tông đồ, Người cũng ủy thác cho các ông quyền tháo cởi và cầm buộc. Không chỉ quyền cầm buộc và tháo cởi, Chúa còn ban cho các ông biết bao quyền năng khác, đến nỗi các ông có thể làm được phép lạ, như chính Chúa Giêsu đã làm. Khi chúng ta được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ thực hiện được những “phép lạ” trong cuộc sống, đó là vượt lên sự chết, canh tân đổi mới cuộc đời để sống cuộc sống mới.

Với lễ Hiện Xuống, mùa Phục Sinh được khép lại. Tuy vậy, Đấng Phục Sinh vẫn tiếp tục hiện diện giữa chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện ấy, đồng thời thêm sức cho chúng ta đủ can đảm để loan báo Đấng Phục Sinh cho mọi người. 

+TGM Giuse Vũ Văn Thiên