Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Lài, Giáo xứ Liên Hòa, thân mẫu Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Đông

978

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).


CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Phêrô Nguyễn Ngọc Đông
và gia đình báo tin:

Bà Cố 
Maria Nguyễn Thị Lài

Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1933

tại Giáo xứ Phù Kinh, Giáo hạt Minh Cầm, Giáo phận Hà Tĩnh,
Là thân mẫu Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Đông, quản xứ Nhân Thọ.

Đã an nghỉ trong Chúa hồi 1h20, thứ Năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020
(Nhằm ngày 24 tháng 6 năm Canh Tý)
Hưởng thọ 87 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà Cố Maria sẽ được cử hành vào lúc 14h30,
Chúa Nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020
Tại nhà thờ Giáo họ Tiên Nghĩa, Giáo xứ Liên Hòa, Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh

(xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Bà Cố Maria được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Đông và gia đình
Báo tin