Cáo phó: Bà cố Maria Nguyễn Thị Phượng, Giáo xứ Làng Truông, thân mẫu Lm. Phêrô Trương Văn Hoàn, SBD

887

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)


CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Lm. Phêrô Trương Văn Hoàn, SBD
và gia đình báo tin:

 cố
Maria Nguyễn Thị Phượng

Sinh ngày 08/10/1956

Tại Giáo họ Vạn Nguyên, Giáo xứ Làng Truông, Giáo hạt Ngàn Sâu, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân mẫu của Lm. Phêrô Trương Văn Hoàn, SBD

Đã được Chúa gọi về hồi 20h00’, thứ Sáu, ngày 01 tháng 5 năm 2020
(nhằm ngày 9 tháng 4 năm Canh Tý)
Hưởng thọ 64 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà cố Maria sẽ được cử hành vào lúc 08h00′,
thứ Hai, ngày 04 tháng 5 năm 2020
Tại nhà thờ Giáo xứ Làng Truông, Giáo hạt Ngàn Sâu, Giáo phận Hà Tĩnh

(xóm 2, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Bà cố Maria được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. Phêrô Trương Văn Hoàn, SBD và gia đình
Báo tin