Cáo phó: Bà cố Tê-rê-xa Trần Thị Nghinh, Giáo họ Trung Cự, Giáo xứ Cửa Sót, thân mẫu Lm. An-tôn Nguyễn Duy Lượng, CMF

576

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)


CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục An-tôn Nguyễn Duy Lượng, CMF
và gia đình báo tin:

cố
Tê-rê-xTrần Thị Nghinh

Sinh ngày 08/07/1949
Tại Giáo họ Kim Đôi, Giáo xứ Cửa Sót, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân mẫu của Lm. An-tôn Nguyễn Duy Lượng, CMF

Đã được Chúa gọi về hồi 12h55’, thứ Hai ngày 27 tháng 4 năm 2020
Hưởng thọ 72 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà cố Tê-rê-xa sẽ được cử hành vào lúc 08h00′,
thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2020
Tại nhà thờ Giáo họ Trung Cự, Giáo xứ Cửa Sót, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Hà Tĩnh
(xóm Liên Tân, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Bà cố Tê-rê-xa được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. An-tôn Nguyễn Duy Lượng, CMF và gia đình
Báo tin