Cáo phó: Bà Cụ Anna Nguyễn Thị Phương, Giáo xứ Đức Vọng, Giáo phận Hà Tĩnh, thân mẫu Lm. Antôn Nguyễn Văn Đức, CSC

791

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25).

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Antôn Nguyễn Văn Đức, CSC, và Gia đình báo tin:

Bà Cụ ANNA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Sinh năm 1941
tại Giáo xứ Đông Tràng, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh,
Là thân mẫu Lm. Antôn Nguyễn Văn Đức, CSC.

Đã an nghỉ trong Chúa hồi 18h00, thứ Sáu, ngày 06/12/2019
(Nhằm ngày 11 tháng 11 năm Kỷ Hợi)
Hưởng thọ 78 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà Cụ Anna sẽ được cử hành vào lúc 08h00,
thứ Hai, ngày 9 tháng 12 năm 2019
Tại nhà thờ Giáo xứ Đức Vọng, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh
(xóm 8, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Bà Cụ Anna được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.