Cáo phó: Bà cố Matta Mai Thị Thứ, Giáo xứ Đông Sơn, thân mẫu Lm. Phêrô Lê Hữu Trường

1192

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Phêrô Lê Hữu Trường
và gia đình báo tin:

Bà Cố 
Matta Mai Thị Thứ

Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1938

tại Giáo xứ Đông Yên, Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Hà Tĩnh,
Là thân mẫu Lm. Phêrô Lễ Hữu Trường, quản xứ Khe Gát.

Đã an nghỉ trong Chúa hồi 14h00, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020
(Nhằm ngày 02 tháng 4 năm Canh Tý)
Hưởng thọ 82 tuổi.

Thánh lễ An táng Bà Cụ Matta sẽ được cử hành vào lúc 08h30,
thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020
Tại nhà thờ Giáo xứ Đông Sơn, Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Hà Tĩnh

(xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Bà Cụ Matta được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. Phêrô Lê Hữu Trường và gia đình
Báo tin