Cáo phó: Linh mục Phêrô Nguyễn Bình Yên đã được Chúa gọi về

1601

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống”
 (Ga 11,25).

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh kính báo:

Linh mục
PHÊRÔ NGUYỄN BÌNH YÊN

Sinh ngày 01 tháng 08 năm 1944,
tại Giáo họ Phù Ninh, Giáo xứ Hướng Phương, Giáo hạt Bình Chính, Giáo phận Vinh
nay là Giáo xứ Phù Ninh, Giáo hạt Bình Chính, Giáo phận Hà Tĩnh.
(xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)

Đã được Chúa gọi về hồi 20h 30′, th Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021
(nhằm ngày 28 tháng 10 năm Tân Sửu)
Hưởng thọ 77 tuổi, 27 năm linh mục.

Lễ viếng bắt đầu từ 09h00’, thứ Sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021

Thánh lễ An táng Cha Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 09h00′,
thứ Hai, ngày 06 tháng 12 năm 2021
tại Nhà thờ Giáo xứ Trừng Hải, Giáo hạt Bình Chính, Giáo phận Hà Tĩnh
(xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Xin quý Cha trong Giáo phận dâng 02 Thánh lễ
và xin quý Tu sỹ, Chủng sinh và anh chị em
hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phêrô.

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Cha Phêrô được hưởng hạnh phúc bên Chúa
cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

***

TIỂU SỬ LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN BÌNH YÊN

Linh mục Phêrô Nguyễn Bình Yên sinh ngày 01 tháng 08 năm 1944 Sinh ngày 01 tháng 08 năm 1944, tại Giáo họ Phù Ninh, Giáo xứ Hướng Phương, Giáo hạt Bình Chính, Giáo phận Vinh
nay là Giáo xứ Phù Ninh, Giáo hạt Bình Chính, Giáo phận Hà Tĩnh trong gia đình có 3 người con. Thân phụ là cụ ông Phêrô Nguyễn Văn Thi, thân mẫu là cụ bà Maria Hoàng Thị Vân.

– Từ năm 1958 đến 1960, thầy Phêrô Nguyễn Bình Yên học tại Trường tập Xuân Phong, Giáo phận Vinh.

– Từ năm 1960 đến 1964, học tại Tiểu Chủng viện Xã Đoài, Giáo phận Vinh.

– Từ năm 1965 đến 1972, giúp cha Phaolô Nguyễn Trọng Kiểm tại Giáo xứ Hướng Phương.

– Từ năm 1972 đến 1979, giúp cha Phêrô Trần Xuân Hạp tại Giáo xứ Hướng Phương.

– Từ năm 1979 đến năm 1980, giúp cha Phêrô Nguyễn Văn Liêm tại Giáo xứ Hướng Phương.

– Năm 1980, trong khi Đại Chủng viện Xã Đoài bị đóng cửa vì thời thế, thầy Phêrô Nguyễn Bình Yên buộc phải về quê làm ruộng để mưu sinh và vẫn kiên trì theo đuổi ơn gọi của mình trong suốt 12 năm, từ 1980 đến 1992.

– Năm 1988, Đại Chủng viện được mở cửa trở lại nên năm 1992, thầy Phêrô được Đức cha Phêrô Trần Xuân Hạp gọi về Tòa Giám mục Xã Đoài học lớp hàm thụ trong hai năm, từ 1992 đến 1994.

– Ngày 31 tháng 05 năm 1994, thầy Phêrô Nguyễn Bình Yên được Đức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp đặt tay truyền chức linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài.

– Từ năm 1994 đến 2004, cha Phêrô Nguyễn Bình Yên quản xứ Văn Phú, kiêm các xứ Giáp Tam, Vĩnh Phước, Cồn Sẻ, Tân Phong, Sen Bàng, Tam Tòa, Trung Quán, Bình Thôn, Phúc Tín và Hoành Phổ. Trong thời gian này, cha Phêrô đã cùng với giáo dân xây dựng lại nhà thờ Tân Phong và Sen Bàng.

– Từ năm 2004 đến 2010, cha Phêrô làm Quản hạt Nguồn Son, Quản xứ Đồng Troóc, kiêm xứ Khe Ngang và Giáo họ Vĩnh Sơn.

– Từ năm 2010 đến 2015, Quản hạt Minh Cầm, Quản xứ Minh Cầm.

– Từ năm 2015 đến nay: Quản xứ Trừng Hải.

Linh mục Phêrô Nguyễn Bình Yên đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 20 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021, hưởng thọ 77 tuổi, 27 năm linh mục.

Tòa Giám Mục Giáo Phận Hà Tĩnh

Kính Báo