Cáo phó: Ông cố Gioan Nguyễn Minh Đường, Giáo xứ Tiến Thủy, thân phụ Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Tường

1313

 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Minh Tường
và gia đình báo tin:
Ông cố
Gioan Nguyễn Minh Đường

Sinh ngày 15/10/1941

tại Giáo xứ Tiến Thủy, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân phụ của Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Minh Tường, quản xứ Đông Tràng

Đã được Chúa gọi về hồi 2h20’, thứ Bảy ngày 04 tháng 4 năm 2020
Hưởng thọ 79 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông cố Gioan sẽ được cử hành vào lúc 14h00′,
thứ Bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020

Tại nhà thờ Giáo xứ Tiến Thủy, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Hà Tĩnh
(xóm Sông Hải, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông cố Gioan được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. GB. Nguyễn Minh Tường và gia đình
Báo tin