Cáo phó: Ông cố Gioan Phan Văn Bang, Giáo xứ Kẻ Đọng, thân phụ nữ tu Maria Phan Thị Phượng (Dòng MTG Vinh) và Maria Phan Thị Thuật (Dòng Thừa Sai Chúa Kitô Giêsu)

1221

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).


CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Xơ Maria Phan Thị Phượng (Dòng MTG Vinh), xơ Maria Phan Thị Thuật (Dòng Thừa Sai Chúa Kitô Giêsu) và gia đình báo tin

Ông Cố 
Gioan Phan Văn Bang

Sinh ngày 02 tháng 11 năm 1963

tại Giáo xứ Kẻ Đọng, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh,
Là thân phụ nữ tu Maria Phan Thị Phượng (Dòng MTG Vinh) và Maria Phan Thị Thuật (Dòng Thừa Sai Chúa Kitô Giêsu).

Đã an nghỉ trong Chúa hồi 15h48, thứ Năm, ngày 03 tháng 9 năm 2020
(Nhằm ngày 16 tháng 7 năm Canh Tý)
Hưởng dương 58 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông Cố Gioan sẽ được cử hành vào lúc 14h30,
thứ Sáu, ngày 04 tháng 9 năm 2020
Tại nhà thờ Giáo xứ Kẻ Đọng, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh

(xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông Cố Gioan được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Xơ Maria Phan Thị Phượng (MTG Vinh), xơ Maria Phan Thị Thuật (Dòng Thừa Sai Chúa Kitô Giêsu) và gia đình
Báo tin