Cáo phó: Ông cố Lu-y Phùng Mai Phượng, giáo xứ Kẻ Mui, thân phụ Linh mục Antôn Phùng Mai Lượng OSB

950

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

CÁO PHÓ
Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Linh mục Antôn Phùng Mai Lượng và Gia đình báo tin:

Ông Cố
LU-Y PHÙNG MAI PHƯỢNG
Sinh ngày 02/01/1940
Tại Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An
Địa chỉ hiện nay: Xóm Mai Hà, Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Là thân phụ của Linh mục Antôn Phùng Mai Lượng, dòng Biển Đức, tại Mỹ.
Đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 13 giờ, ngày 19 tháng 03 năm 2019
(Tức 14/02 Kỷ Hợi)

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 08 giờ 30 phút,
thứ Năm, 21 tháng 03 năm 2019 (Tức 16/02/2019 Kỷ Hợi)
Tại nhờ thờ Giáo Xứ Kẻ Mui, Giáo Phận Hà Tĩnh
(Xóm Mai Hà, Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Cậy vì lòng Chúa xót thương, ban cho ông Cố Lu-y được phục sinh
với Đức Kitô và được ở cùng các Thánh trên quê trời.  

R.I.P

L.m Antôn Phùng Mai Lượng và Gia đình
Báo tin.