Cáo phó: Ông cố Phanxicô Xaviê Đinh Văn Hai, Giáo xứ Nghi Lộc (GP. Vinh), thân phụ Lm. Phanxicô Xaviê Đinh Văn Quỳnh

268

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Phanxicô X. Đinh Văn Quỳnh
và gia đình báo tin:

Ông Cố
Phanxicô Xaviê ĐINH VĂN HAI


Sinh ngày 01/01/1933
tại Giáo xứ Nghi Lộc, Giáo hạt Đông Tháp, Giáo phận Vinh
Là thân phụ của Lm. Phanxicô X. Đinh Văn Quỳnh, quản xứ Cửa Lò.

Đã được Chúa gọi về hồi 16h00’, thứ Ba ngày 9 tháng 4 năm 2019
Hưởng thọ 86 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông Cố Phanxicô Xaviê sẽ được cử hành vào lúc 15h00′,
thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Tại nhà thờ Giáo xứ Nghi Lộc, Giáo phận Vinh
(xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông Cố Phanxicô Xaviê được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. Phanxi cô X. Đinh Văn Quỳnh và gia đình
Báo tin