Cáo phó: Ông cố Phanxicô Xavie Phạm Đình Thậm, Giáo xứ Hòa Ninh, thân phụ Lm. GB. Phạm Quang Long và nữ tu Agnes Phạm Thị Huyền Vinh, Dòng Bác ái Vinh

880

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục GB. Phạm Quang Long, nữ tu Agnes Phạm Thị Huyền Vinh và gia đình báo tin:

Ông cố
Phanxicô Xaviê PHẠM ĐÌNH THẬM

Sinh ngày 02 tháng 7 năm 1938

Tại Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân phụ Linh mục GB. Phạm Quang Long và nữ tu Agnes Phạm Thị Huyền Vinh.

Đã được Chúa gọi về lúc 22h:00’, thứ Hai, ngày 21/9/2020
(nhằm ngày 5 tháng 8 năm Canh Tý)
Tại Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh

Hưởng thọ 82 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông cố Phanxicô Xaviê sẽ được cử hành vào lúc 13h30′,
thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020
Tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Ninh, Giáo hạt Hòa Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh
(thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông cố Phanxicô Xaviê được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Linh mục GB. Phạm Quang Long, nữ tu Agnes Phạm Thị Huyền Vinh và gia đình
Báo tin