Cáo phó – Ông cố Phaolô Nguyễn Cảnh Tự – Thân phụ Linh mục Giuse Nguyễn Đức Nhân, Giáo phận Vinh đã về với Chúa

0

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).


CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Nhân
và gia đình báo tin:

Ông Cố
PHAOLÔ NGUYỄN CẢNH TỰ

Sinh ngày 13 tháng 8 năm 1944

tại Giáo họ Thịnh Lộc, Giáo xứ Trang Cảnh,
Giáo hạt Cửa Lò, Giáo phận Vinh
(Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An)
là thân phụ của linh mục Giuse Nguyễn Đức Nhân, quản xứ Mẫu Lâm,
đã được Chúa gọi về hồi 01h00′, thứ Bảy, ngày 10 tháng 7 năm 2021
(Nhằm ngày 01 tháng Sáu năm Tân Sửu)
Hưởng thọ 77 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 09h00 ngày 10/7/2021
Thánh lễ An táng Ông Cố Phaolô sẽ được cử hành vào lúc 15h00,
Chúa nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021
tại tư gia, xóm 5, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông Cố Phaolô được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.