Cáo phó: Ông cố Phaolô Nguyễn Ngọc Liên, Giáo xứ Quý Hòa, thân phụ Linh mục Raphael Nguyễn Ngọc Long, SVD và xơ Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Nhung, Dòng MTG Quy Nhơn

1328

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Lm. Raphael Nguyễn Ngọc Long, SVD; xơ Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Nhung, Dòng MTG Quy Nhơn và gia đình báo tin:
Ông cố
Phaolô NGUYỄN NGỌC LIÊN

Sinh ngày 29/05/1936

Tại Giáo xứ Nghĩa Yên, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh
Là thân phụ của Lm. Raphael Nguyễn Ngọc Long, SVD và xơ Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Nhung, Dòng MTG Quy Nhơn.

Đã được Chúa gọi về hồi 16h00’, thứ Năm, ngày 04 tháng 06 năm 2020
(nhằm ngày 13 tháng 4 năm Canh Tý)
Tại Giáo xứ Quý Hòa, Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Hà Tĩnh

Hưởng thọ 84 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông cố Phaolô sẽ được cử hành vào lúc 07h30′,
thứ Bảy, ngày 06 tháng 6 năm 2020
Tại nhà thờ Giáo xứ Quý Hòa, Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo phận Hà Tĩnh
(xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông cố Phaolô được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. Raphael Nguyễn Ngọc Long, SVD; xơ Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Nhung, Dòng MTG Quy Nhơn và gia đình
Báo tin