Cáo phó: Ông cố Phêrô Nguyễn Tiến Hộ, giáo xứ Tân Phong, thân phụ Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng

912


“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hùng
và gia đình báo tin:

Ông Cố
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HỘ

Sinh ngày 10/7/1945

tại Giáo xứ Tân Phong, Giáo hạt Bình Chính, Giáo phận Vinh
Là thân phụ của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Quản xứ Diên Trường

Đã được Chúa gọi về hồi 18h10’, thứ Bảy ngày 1 tháng 12 năm 2018
(Nhằm ngày 25 tháng Mười năm Mậu Tuất)
Hưởng thọ 73 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông Cố Gioan Baotixita sẽ được cử hành vào lúc 14h00′,
thứ Hai, ngày 3 tháng 12 năm 2018

Tại nhà thờ Giáo xứ Tân Phong, Giáo hạt Bình Chính, Giáo phận Vinh
(Phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông Cố Phêrô được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hùng và gia đình
Báo tin