Cáo phó: Ông cố Phêrô Trần Văn Thành, Giáo xứ Trung Nghĩa, thân phụ nữ tu Maria Trần Thị Huệ (Dòng MTG Vinh)

222

 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25).


CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Nữ tu Maria Trần Thị Huệ và gia đình báo tin

Ông Cố 
Phêrô Trần Văn Thành
Sinh ngày 10 tháng 5 năm 1957

tại Giáo xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Trung Nghĩa, Giáo phận Hà Tĩnh,
Là thân phụ nữ tu Maria Trần Thị Huệ (Dòng Mến Thánh Giá Vinh) .

Đã an nghỉ trong Chúa hồi 08h00, thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021
(Nhằm ngày 11 tháng 10 năm Tân Sửu)
Hưởng thọ 64 tuổi.

Thánh lễ An táng Ông Cố Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 14h00,
thứ Ba, ngày 16 tháng 11 năm 2020
Tại nhà thờ Giáo xứ Trung Nghĩa, Giáo hạt Trung Nghĩa, Giáo phận Hà Tĩnh

(thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông Cố Phêrô được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.

Nữ tu Maria Trần Thị Huệ và gia đình
Báo tin