Cáo phó: Ông cụ Giuse Nguyễn Văn Cao, Giáo xứ Yên Đại, thân phụ Lm. Giuse Nguyễn Văn Danh, M.S.A.

564

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống
Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” 
(Ga 11, 25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Danh, M.S.A.
và gia đình báo tin:

Ông Cụ
GIUSE NGUYỄN VĂN CAO

Sinh ngày 9/8/1937
tại giáo họ Đồng Yên, giáo xứ Yên Đại, giáo phận Vinh,
là thân phụ của Lm. Giuse Nguyễn Văn Danh, M.S.A.
đã được Chúa gọi về hồi 11h00, thứ Năm ngày 31/10/2019

Hưởng thọ 82 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm được cử hành vào lúc 07h00 ngày 4/11/2019.

Thánh lễ An táng Ông Cụ Giuse sẽ được cử hành vào lúc 08h30′,
thứ Hai, ngày 04 tháng 11 năm 2019
tại nhà thờ giáo họ Đồng Yên, giáo xứ Yên Đại

(Xóm 7, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An)

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót
ban cho Ông Cụ Giuse được phục sinh với Đức Kitô
và được ở cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P.