Văn phòng Tòa Giám mục

Cáo phó – Ông cố Phaolô Nguyễn Cảnh Tự – Thân phụ Linh mục...

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). † CÁO PHÓ Trong...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

BÀI MỚI