Chuẩn Giáo xứ Bàu Sen tổ chức Tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể

1058

Chuẩn Giáo xứ Bàu Sen lần đầu tiên tổ chức tuần chầu đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho toàn Giáo phận. Trong suốt một tuần qua, các Giáo xóm, Giáo họ và các Hội đoàn trong Giáo xứ đã thay phiên nhau làm giờ chầu trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm.

Vào lúc 15h30, ngày 15/06/2019, Đức cha Phaolô đã về với Giáo xứ trong những ngày cao điểm của Tuần chầu đền tạ. Cùng đồng tế trong thánh lễ có sự hiện diện của quý cha trong và ngoài Giáo hạt Nguồn Son, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần và đông đảo bà con trong Giáo xứ.

Đức cha mời gọi con cái mình cùng suy gẫm lại mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, đây là mầu nhiệm cả trong đạo. Mỗi người chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, như trong sách sáng thế có viết: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta” (St 1,26). Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Chúa Ba Ngôi, nên mỗi người đều được hứa hẹn Nước Trời của Chúa Cha qua biến cố tử nạn và Phục Sinh của Chúa Con, và được thánh hoá và bảo trợ bởi Chúa Thánh Thần.

Là hình ảnh của Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi sống với ba chiều kích: Chiều kích đối với Thiên Chúa, là tôn kính và thờ phượng Ngài trên hết mọi sự. Chiều kích với thiên nhiên vạn vật, đó là tôn trọng và bảo vệ môi trường xung quanh, cách đặc biệt là môi trường sống của chúng ta, khi mà môi trường tự nhiên đang dần bị phá hoại và xuống cấp trầm trọng. Chiều kích thứ ba là đối với anh em đồng loại, thể hiện qua tương giao với nhau, giữa vợ chồng, cha mẹ, anh em với nhau. Là Kitô hữu chúng ta không thể khép kín cõi lòng, mà mỗi chúng ta phải biết mở rộng tâm hồn mình để đón nhận những anh em khác. Chia sẻ tình yêu của Đức Kitô cho mọi người, để Giáo Hội không còn có những trái tim lẻ loi cô độc mà trở nên Giáo Hội hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Chuẩn Giáo xứ Bàu Sen có Quyết định thành lập vào ngày 18/12/2018, tách từ Giáo xứ Chày, và Bề trên Giáo phận đã bổ nhiệm cha Tôma Võ Minh Danh làm cha quản xứ tiên khởi. Bàu Sen hiện có khoảng hơn 2000 giáo dân, thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Peter Nguyễn