Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học 2018-2019

671

8 giờ sáng thứ năm, ngày 30/5/2019, tại nguyện đường Đại Chủng viện (ĐCV) Thánh Phanxicô Xaviê đã diễn ra thánh lễ bế giảng năm học 2018-2019. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Giám mục Phụ tá; cha Micae Trịnh Ngọc Tứ – Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa; cha Giám đốc ĐCV GB. Nguyễn Khắc Bá cùng quý cha trong Ban Đào tạo ĐCV, quý cha giáo ngoại trú và các chủng sinh thuộc 3 khóa XIII, XIV và XV.

Thánh lễ là cơ hội để quý Đức cha, quý cha và các chủng sinh nhìn lại hành trình đào tạo thợ gặt của 3 giáo phận đã qua với bao hồng ân Thiên Chúa đã trao ban. Đây cũng là dịp đặc biệt để gia đình ĐCV nói lên lời tri ân đến Tòa Thánh, Bề trên ba giáo phận, quý cha giáo và quý ân-thân nhân đã luôn yêu thương đồng hành cùng công tác đào tạo năm qua.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Anphong đã đề cập đến tâm thế của người môn đệ theo Chúa. Tâm thế ấy không chỉ biểu lộ trong môi trường huấn luyện nhưng nó còn phải được thể hiện tại những môi trường ‘ngoại biên’, nơi các chủng sinh sẽ bước đến trong các sứ vụ khác. Ngài cũng nhắc đến cái tâm quảng đại cần có của người sống đời dâng hiến và lòng biết ơn của những người được thụ huấn.

Trong bài cảm ơn cuối thánh lễ, cha Giám đốc Gioan Baotixita thay lời cho gia đình ĐCV tỏ bày tâm tình tri ân mọi thành phần đã quan tâm đến công tác đào tạo tại mái trường của Chúa Thánh Thần. Ngài cũng nhắn nhủ các chủng sinh gìn giữ và phát huy hình ảnh tốt đẹp của người môn đệ theo Chúa, nhất là trong thời gian thực tập mục vụ và nghỉ hè.

Ban Truyền thông ĐCV