Danh sách các sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh

1156

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN VINH

Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Tel: 0934425006; 
Email: hbnguyentruongtovinh@gmail.com
Số 1/19 – HB.TB

Xã Đoài, ngày 30, tháng 01 năm 2019 

THÔNG BÁO
V/v: Danh sách các sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh

Kính gửi các sinh viên Công giáo Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh, cùng quý anh chị em,

Sau khi thông báo nhận hồ sơ về kết quả học tập cũng như các hoạt động ngoại khóa của năm học 2017-2018 để xét cấp học bổng, chúng tôi đã nhận được 89 bộ hồ sơ, trong đó có 87 bộ hồ sơ đạt tiêu chí xét duyệt. Qua ba vòng xét duyệt, chúng tôi xin thông báo danh sách 42 sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh – Giáo phận Hà Tĩnh, mỗi suất trị giá 10.000.000đ (10 triệu đồng) và một biểu chương của Quỹ Học Bổng, gồm những sinh viên có tên trong danh sách sau đây :

TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO XỨ TRƯỜNG ĐH
1 Têrêxa Lê Thị Diện Mỹ Khánh ĐH Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM
2 Phaolô Trần Quốc Dũng Tân Vĩnh ĐH Bách Khoa Hà Nội
3 Antôn Phan Nhật Duy Kẻ Đọng ĐH Quốc gia Hà Nội
4 Giuse Phaolô Đinh Đình Đô Đức Vọng ĐH Bách Khoa Tp.HCM
5 Phêrô Lê Văn Đức Nhượng Bạn ĐH Khoa Học – ĐH Huế
6 Têrêxa Trần Thị Hà Giang Thổ Hoàng ĐH Khoa Học – ĐH Huế
7 Têrêxa Nguyễn Thị Hạ Song Ngọc Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng
8 Têrêxa Phạm Thị Hằng Lộc Thủy Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng
9 Maria Nguyễn Thị Hiền Mẫu Lâm ĐH Thương Mại
10 Têrêxa Nguyễn Thị Hoa La Nham ĐH Y Dược Thái Nguyên
11 Anna Vũ Thị Hương Phú Vinh ĐH Y Dược Thái Bình
12 Phêrô Hồ Sĩ Hướng Cầu Rầm ĐH Y Dược Huế
13 Anna Lê Thị Thu Huyền Trung Quán ĐH Khoa Học – ĐH Huế
14 Maria Phạm Thị Khánh Huyền Lộc Thủy Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng
15 Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh Yên Đại ĐH Thương Mại
16 Maria Nguyễn Thị Loan Kẻ Dừa ĐH Y khoa Vinh
17 Phanxicô Xaviê Phạm Công Minh Rú Đất Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
18 Anna Nguyễn Thị Nga Đăng Cao ĐH Sư Phạm Huế
19 Têrêxa Lê Thị Ngọc Nga Thanh Tân ĐH Ngoại Thương
20 Têrêxa Hoàng Thị Ngân Kẻ Đông ĐH Thương Mại
21 Anna Trần Thị Ngọc Đông Tháp ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội
22 Maria Nguyễn Thị Nguyện Thượng Bình ĐH Sư Phạm Tp.HCM
23 Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Phúc Tràng Lưu ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia Tp.HCM
24 Maria Hồ Thị Sang Cầu Rầm ĐH Sư Phạm Hà Nội
25 Phêrô Nguyễn Văn Sơn Rú Đất ĐH Bách Khoa Hà Nội
26 Phêrô Lê Văn Song Xuân Tình ĐH Bách Khoa Hà Nội
27 Phaolô Trần Văn Sỹ Trang Đen ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
28 Maria Hoàng Thị Tâm Phú Linh ĐH Ngoại Ngữ Huế
29 Antôn Nguyễn Văn Thái Nghi Lộc ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia Tp.HCM
30 Phanxicô Xaviê Trần Thanh Thảo Thuận Nghĩa ĐH Vinh
31 Anna Cao Thị Thiện Tràng Lưu ĐH Y Hà Nội
32 Anna Trần Thị Thơm Tân Lập ĐH Vinh
33 Antôn Nguyễn Văn Thông Nghi Lộc ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia Tp.HCM
34 Anna Nguyễn Thị Thu Đồng Tháp ĐH Y khoa Vinh
35 Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Thủy Thượng Nậm ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia Tp.HCM
36 Maria Trần Thị Quỳnh Trang An Nhiên Học viện Tài Chính
37 Têrêxa Phạm Thùy Trinh Cửa Sót ĐH Y Dược Huế
38 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phù Kinh ĐH FPT
39 Giuse Nguyễn Đình Tuấn Mỹ Lộc ĐH Y Dược Huế
40 Têrêxa Trần Thị Cẩm Vân Tràng Đình ĐH Vinh
41 Têrêxa Đặng Thị Xinh Xuân Mỹ ĐH Vinh
42 Maria Tôn Thị Hải Yến Yên Đại ĐH Hà Nội

Riêng 45 sinh viên còn lại, với thành tích học tập tốt cũng như các hoạt hoạt động ngoại khóa khác trong năm học 2017-2018, để động viên, khích lệ, chúng tôi sẽ trao cho mỗi sinh viên 2.000.000đ (02 triệu đồng), gồm những sinh viên có tên trong danh sách sau đây :

TT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO XỨ TRƯỜNG ĐH
1 Anna Lê Thị Lan Anh Đồng Troóc ĐH Sư Phạm Huế
2 Maria Nguyễn Thị Mai Anh Dũ Yên ĐH Sư Phạm Huế
3 Matta Lê Thị Ngọc Ánh Nhượng Bạn ĐH Sư Phạm Huế
4 Lucia Phạm Thị Bích Phúc Lộc ĐH Sư Phạm Huế
5 Anna Võ Thị Bình Trung Quán ĐH Khoa Học Huế
6 Têrêxa Bùi Thị Kim Chi Vạn Lộc ĐH Y khoa Vinh
7 Giuse Trần Quốc Diện Bột Đà ĐH Vinh
8 Maria Mai Thị Dung Trung Hòa ĐH Khoa Học – ĐH Huế
9 Maria Nguyễn Thị Dung Lãng Điền ĐH Sư Phạm Huế
10 Maria Dương Thị Dũng Lưu Mỹ ĐH Sư Phạm Huế
11 Maria Lê Thị Duyên Tĩnh Giang Học Viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội
12 Giuse Trần Văn Đào Cự Tân ĐH Khoa Học Huế
13 Maria Hoàng Thị Thu Phù Ninh ĐH Khoa Học – ĐH Huế
14 Matta Nguyễn Thanh Hằng Xứ Chày ĐH Sư Phạm Huế
15 Têrêxa Nguyễn Thị Hằng Văn Hạnh ĐH Sư Phạm Huế
16 Maria Hoàng Thị Thu Hằng Phù Ninh ĐH Nông Lâm – ĐH Huế
17 Maria Đặng Thị Hạnh Làng Rào ĐH Sư Phạm Tp.HCM
18 Têrêxa Nguyễn Thị Hoàn Xã Đoài ĐH Sư Phạm Huế
19 Maria Nguyễn Thị Hồng Đồng Vông ĐH Y Khoa Vinh
20 Têrêxa Ngô Thị Hường Cồn Cả ĐH Ngoại Ngữ Huế
21 Têrêxa Trần Thị Lan Kim Lâm ĐH Vinh
22 Matta Nguyễn Thuỳ Linh Gia Hoà ĐH Kiến Trúc Hà Nội
23 Maria Phan Thị Ly Kẻ Đọng ĐH Vinh
24 Maria Phạm Thị Mai Mỹ Khánh ĐH Sư Phạm Huế
25 Phanxicô Xaviê Nguyễn Đình Minh Minh Lâm Xuyên ĐH Sư Phạm Huế
26 Anna Viên Thị Ngân Hòa Ninh ĐH Sư Phạm Huế
27 Anna Trần Thị Ngọc Hướng Phương ĐH Kinh Tế Huế
28 Maria Trần Thị Nguyệt Trung Hòa ĐH Vinh
29 Têrêxa Trần Thị Oanh Thuận Nghĩa ĐH Sư Phạm – ĐH Huế
30 Maria Lê Thị Phương Thanh Tân ĐH Nông Lâm – ĐH Huế
31 Maria Trần Thị Phương Vạn Lộc ĐH Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng
32 Xêxilia Nguyễn Thị Hoài Phương Phúc Lộc ĐH Sư Phạm Tp.HCM
33 Maria Nguyễn Thị Thủy Quyên Trung Hậu ĐH Y Khoa Vinh
34 Maria Nguyễn Thị Sương Phú Xuân ĐH Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng
35 Giuse Nguyễn Thanh Tấn Trang Nứa ĐH Vinh
36 Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tấn Tân Thành ĐH Vinh
37 GiuSe Phạm Văn Thành Hội Yên ĐH Khoa Học Huế
38 Maria Hoàng Thị Thảo Trại Lê ĐH Sư Phạm Đà Nẵng
39 Matta Nguyễn Thị Thùy Trang Hướng Phương ĐH Nông Lâm – ĐH Huế
40 Anna Hồ Thị Trang Kinh Nhuận ĐH Sư Phạm Huế
41 Maria Hoàng Thị Trang Trại Lê ĐH Ngoại Thương
42 Maria Nguyễn Thị Tuyến Lộc Thủy ĐH Khoa Học – ĐH Huế
43 Anna Nguyễn Thị Xinh Vạn Phần Học Viện Ngân hàng
44 Maria Hồ Thị Yên Bố Sơn ĐH Khoa Học Huế
45 Maria Trần Thị Yến Trung Hòa ĐH Vinh

Tất cả 42 sinh viên có tên trong danh sách được cấp học bổng cũng như 45 em được giải khuyến khích trong danh sách trên đây, xin mời có mặt tại Trại Gáo trước thánh lễ, vào lúc 8 giờ sáng, ngày 07 tháng 02 (tức ngày mùng Ba Tết) để nhận.

Kính chúc các em và quý anh chị em một Năm Mới bình an, tràn đầy niềm vui và ân lộc của Chúa Xuân !

Thay mặt Ban Điều Hành Hội,
Lm. JB Nguyễn Kim Đồng

Download Thông Báo (PDF)