Danh sách các sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh năm học 2018 – 2019

686

GIÁO PHẬN VINH
Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Tel: 0934425006; 
Email: hbnguyentruongtovinh2015@gmail.com
Số 1/20 – HB.TB

Xã Đoài, ngày 20 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v: Danh sách các sinh viên được nhận Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh – Hà Tĩnh

Kính gửi các sinh viên Công giáo Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh, cùng quý anh chị em,

Sau khi thông báo nhận hồ sơ ứng tuyển để xét cấp học bổng cho năm học 2018-2019, chúng tôi đã nhận được một số lượng hồ sơ khá lớn của các bạn sinh viên Công giáo của hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh đến từ các trường đại học trọng điểm trên khắp cả nước. Sau nhiều vòng xét duyệt cẩn thận, chúng tôi xin thông báo danh sách 50 sinh viên xuất sắc nhất được nhận học bổng của Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh & Giáo phận Hà Tĩnh mỗi suất trị giá 10.000.000đ (10 triệu đồng) cùng một biểu chương của Quỹ Học Bổng, cụ thể gồm những sinh viên có tên sau đây:

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO XỨ TRƯỜNG
1 Gioan Lê Văn Chung Thuận Nghĩa Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
2 Têrêxa Lê Thị Diện Mỹ Khánh Đại học Bách Khoa TPHCM
3 Giuse Phaolô Đinh Đình Đô Đức Vọng Đại học Bách Khoa TPHCM
4 Phêrô Lê Văn Đức Nhượng Bạn Đại học Khoa học Huế
5 Giuse Nguyễn Văn Ngọc Duy Chân Thành Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
6 Antôn Phan Nhật Duy Kẻ Đọng Đại học Khoa học tự nhiên – ĐH QGHN
7 Anna Nguyễn Thị Duyên Hướng Phương Đại học Ngoại ngữ Huế
8 Maria Lê Thị Duyên Tĩnh Giang Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội
9 Têrêxa Trần Thị Trà Giang Thổ Hoàng Đại học Khoa học Huế
10 Maria Nguyễn Thị Giang Cẩm Sơn Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng
11 Têrêxa Nguyễn Thị Hạ Song Ngọc Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng
12 Têrêxa Phạm Thị Hằng Lộc Thủy Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng
13 Maria Nguyễn Thị Hiền Mẫu Lâm Đại học Thương Mại
14 Têrêxa Nguyễn Thị Hoa La Nham Đại học Y Dược Thái Nguyên
15 Phêrô Thái Hữu Hoàng Hướng Phương Đại học Nông Lâm Huế
16 Anna Lê Thị Thùy Huế Mỹ Lộc Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TPHCM
17 Anna Vũ Thị Hương Phú Vinh Đại học Y Dược Thái Bình
18 Phêrô Hồ Sĩ Hướng Cầu Rầm Đại học Y Dược Huế
19 Anna Lê Thị Thu Huyền Trung Quán Đại học Khoa Học Huế
20 Maria Phạm Thị Khánh Huyền Lộc Thủy Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng
21 Anna Trương Thị Huyền Quèn Đông Đại học Kinh tế Quốc dân
22 Maria Lê Thị Huyền Vạn Phần Đại học Y Khoa Vinh
23 Maria Nguyễn Thị Mỹ Linh Yên Đại Đại học Thương Mại
24 Maria Nguyễn Thị Loan Kẻ Dừa Đại học Y Khoa Vinh
25 Phanxicô Xaviê Phạm Công Minh Rú Đất Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
26 Têrêxa Lê Thị Ngọc Nga Thanh Tân Đại học Ngoại thương Hà Nội
27 Anna Nguyễn Thị Nga Đăng Cao Đại học Sư Phạm Huế
28 Têrêxa Hoàng Thị Ngân Kẻ Đông Đại học Thương Mại
29 Anna Trần Thị Ngọc Đông Tháp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN
30 Gioan Baotixita Nguyễn Hồng Phúc Tràng Lưu Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM
31 Phaolô Phạm Hồng Quân Làng Nam Đại học Thương Mại
32 Maria Hồ Thị Sang Cầu Rầm Đại học Sư phạm Hà Nội
33 Phêrô Nguyễn Văn Sơn Rú Đất Đại học Bách Khoa Hà Nội
34 Phêrô Lê Văn Song Xuân Tình Đại học Bách Khoa Hà Nội
35 Phaolô Trần Văn Sỹ Trang Đen Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
36 Maria Hoàng Thị Tâm Phú Linh Đại học Ngoại Ngữ Huế
37 Phêrô Võ Hoàng Nhật Tân Văn Hạnh Đại học Ngoại thương Hà Nội
38 Giuse Nguyễn Thanh Tấn Trang Nứa Đại học Vinh
39 Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Thản Kẻ Đông Đại học Y Dược Huế
40 Anna Cao Thị Thiện Tràng Lưu Đại học Y Hà Nội
41 Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Thượng Nậm Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM
42 Maria Trần Thị Quỳnh Trang An Nhiên Học viên Tài chính
43 Têrêxa Phạm Thùy Trinh Cửa Sót Đại học Y Dược Huế
44 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phù Kinh Đại học FPT Hà Nội
45 Giuse Nguyễn Đình Tuấn Mỹ Lộc Đại học Y Dược Huế
46 Phanxicô Xaviê Phạm Hồng Tuyên Nghi Lộc Đại học Ngoại thương Hà Nội
47 Giacôbê Nguyễn Quốc Tuyến Tràng Lưu Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TPHCM
48 Têrêxa Trần Thị Cẩm Vân Tràng Đình Đại học Vinh
49 Têrêxa Đặng Thị Xinh Xuân Mỹ Đại học Vinh
50 Maria Tôn Thị Hải Yến Yên Đại Đại học Hà Nội

Ngoài 50 bạn sinh viên trên, để động viên khích lệ các bạn khác đã có thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong năm học 2018-2019, chúng tôi đã chọn ra 74 bạn để nhận học bổng khuyến khích, mỗi suất học bổng có trị giá 2.000.000đ (02 triệu đồng), danh sách gồm những bạn có tên sau đây:

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO XỨ TRƯỜNG
1 Anna Lê Thị Lan Anh Đồng Troóc Đại học Sư phạm Huế
2 Maria Nguyễn Thị Vân Anh Thanh Tân Đại học Sư phạm Huế
3 Matta Lê Thị Ngọc Ánh Nhượng Bạn Đại học Sư phạm Huế
4 Lucia Phạm Thị Bích Phúc Lộc Đại học Sư phạm Huế
5 Anna Võ Thị Bình Trung Quán Đại học Khoa học Huế
6 Giuse Trần Văn Đào Cự Tân Đại học Khoa học Huế
7 Maria Nguyễn Thị Doanh Thanh Dạ Đại học Khoa học Huế
8 Maria Mai Thị Dung Trung Hòa Đại học Khoa học Huế
9 Maria Nguyễn Thị Dung Lãng Điền Đại học Sư phạm Huế
10 Maria Dương Thị Dũng Lưu Mỹ Đại học Sư phạm Huế
11 Phêrô Phan Văn Duy Phú Linh Đại học Khoa học Huế
12 Maria Lê Thị Thu Vạn Lộc Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
13 Maria Hoàng Thị Thu Phù Ninh Đại học Khoa học Huế
14 Giuse Võ Văn Hải Phi Lộc Đại học Y Khoa Vinh
15 Maria Nguyễn Thị Hằng Vĩnh Hòa Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
16 Têrêxa Trần Thị Hằng Tân Vĩnh Đại học Sư phạm TPHCM
17 Maria Hoàng Thị Thu Hằng Phù Ninh Đại học Nông Lâm Huế
18 Têrêxa Nguyễn Thị Hằng Văn Hạnh Đại học Sư phạm Huế
19 Maria Mai Thị Hạnh Kinh Nhuận Đại học Sư phạm Huế
20 Maria Nguyễn Thị Hoa Lãng Điền Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
21 Têrêxa Ngô Thị Hoà Yên Lý Đại học Ngoại ngữ Huế
22 Matta Nguyễn Thị Hoà Tân Hội Đại học Sư phạm Huế
23 Giacôbê Phan Văn Hoà Cẩm Trường Đại học Khoa học Huế
24 Têrêxa Nguyễn Thị Hoàn Xã Đoài Đại học Sư phạm Huế
25 Giuse Nguyễn Văn Hoàng Đạo Đồng Đại học Y Hà Nội
26 Maria Nguyễn Thị Hội Lưu Mỹ Đại học Thương Mại
27 Giuse Nguyễn Văn Hồng Đạo Đồng Đại học Vinh
28 Maria Bùi Thị Lan Hương Gia Hòa Đại học Vinh
29 Têrêxa Ngô Thị Hường Cồn Cả Đại học Ngoại ngữ Huế
30 Maria Lê Thị Huyền Tân Yên Đại học Bách khoa Hà Nội
31 Maria Nguyễn Thị Huyền Kẻ Dừa Đại học Ngoại ngữ Huế
32 Maria Phạm Thị Huyền Minh Tú Đại học Sư phạm Huế
33 Maria Vũ Thị Thu Huyền Vạn Phần Đại học Sư phạm Huế
34 Đăng Khoa Nguyễn Ngọc Lam Thuận Nghĩa Đại học Ngoại ngữ Huế
35 Maria Nguyễn Thị Liên Đan Sa Đại học Sư phạm Huế
36 Anna Lê Thị Linh Phú Tăng Đại học Vinh
37 Maria Thái Thị Thanh Loan Vĩnh Yên Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQG HN
38 Phaolô Nguyễn Quang Long Tân Phương Đại học Nông Lâm Huế
39 Têrêxa Nguyễn Thị Luyến Lập Thạch Đại học Sư phạm TPHCM
40 Maria Phan Thị Ly Kẻ Đọng Đại học Vinh
41 Maria Phạm Thị Mai Mỹ Khánh Đại học Sư phạm Huế
42 Maria Nguyễn Thị Minh Hậu Thành Đại học Sư phạm TPHCM
43 Anna Phùng Thị Hồng Na  Phù Ninh Đại học Bách khoa Đà Nẵng
44 Têrêxa Trần Thị Phương Nga Tĩnh Giang Đại học Kinh tế Huế
45 Anna Viên Thị Ngà Hòa Ninh Đại học Sư phạm Huế
46 Anna Viên Thị Ngân Hòa Ninh Đại học Sư phạm Huế
47 Phêrô Nguyễn Bích Ngọc Chợ Sàng Đại học Kinh tế Huế
48 Maria Trần Thị Nguyệt Trung Hòa Đại học Vinh
49 Giuse Trịnh Xuân Nhân Qui Hậu Đại học Sư phạm Đà Nẵng
50 Maria Nguyễn Thị Hồng Nhung Tràng Lưu Đại học Ngoại ngữ Huế
51 Maria Nguyễn Thị Kim Oanh Tiến Thủy Đại học Vinh
52 Têrêxa Trần Thị Oanh Thuận Nghĩa Đại học Sư phạm Huế
53 Maria Lê Thị Phương Thanh Tân Đại Học Nông Lâm Huế
54 Têrêxa Nguyễn Thị Yến Phương Tân Lâm Đại học Ngoại ngữ Huế
55 Phêrô Nguyễn Văn Cường Quốc Chân Thành Đại học Xây dựng Hà Nội
56 Maria Trần Thị Thanh Tâm Tĩnh Giang Đại học Y Dược Huế
57 Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tấn Tân Thành Đại học Vinh
58 Giuse Nguyễn Văn Thắng Nhân Hòa Đại học Ngoại ngữ Huế
59 Maria Đặng Thị Thơ Thanh Tân Đại học Nông Lâm Huế       
60 Maria Phạm Thị Thơ Kẻ Đọng Đại học Sư phạm Huế
61 Maria Lê Thị Thu Yên Hòa Đại học Sư phạm Huế
62 Têrêxa Bùi Thị Thu Thuỷ Thuận Giang Đại học Sư phạm Huế
63 Têrêxa Nguyễn Thị Tình Sơn La Đại học Kinh tế Quốc dân
64 Maria Đậu Thị Trâm Hòa Thắng Đại học Y dược Huế
65 Anna Hồ Thị Trang Kinh Nhuận Đại học Sư phạm Huế
66 Matta Nguyễn Thị Thùy Trang Hướng Phương Đại học Nông Lâm Huế
67 Dom Phan Đình Trường Rú Đất Đại học Bách khoa Đà Nẵng
68 Phêrô Võ Anh Tuấn Diên Trường Học Viện Âm Nhạc Huế
69 Anna Hà Thị Xuân Tươi Nhân Hòa Đại học Sư phạm TPHCM
70 Antôn Trần Văn Thu Chỉ Đại học Khoa học Huế
71 Têrêxa Phùng Thị Lan Vy Mỹ Dụ Nhạc viện TPHCM
72 Anna Nguyễn Thị Xinh Vạn Phần Học viện Ngân Hàng
73 Maria Trần Thị Yến Trung Hòa Đại học Vinh
74 Maria Phùng Thị Yến La Nham Đại học Sư phạm Huế

Tất cả 50 bạn sinh viên có tên trong danh sách được nhận học bổng chính thức cũng như 74 bạn sinh viên được nhận học bổng khuyến khích trên, xin mời có mặt tại Trại Gáo trước thánh lễ, vào lúc 7 giờ sáng, ngày 27 tháng 01 năm 2020 (tức ngày mùng Ba Tết Canh Tý) để nhận học bổng.

Kính chúc các bạn và quý anh chị em một Năm Mới bình an, tràn đầy niềm vui và ân lộc của Chúa Xuân!

Thay mặt Ban Điều Hành Hội,
Lm. JB Nguyễn Kim Đồng

Download Danh sách (PDF)