Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long: Tái cơ cấu giáo xứ để loan báo Tin Mừng

450

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng trả lời phỏng vấn nhân dịp Hội Nghị Thường Niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ – Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Nữ tu Têrêsa Duyên Sa, SPC, thực hiện