Đức cha Louis kêu gọi trợ giúp nạn nhân Covid-19: “Hôm qua người Miền Nam đã cứu giúp ta, hôm nay chúng ta hãy thể hiện lòng biết ơn họ”

0