Đức cha Louis phúng viếng Cha Phêrô Nguyễn Bình Yên

503

Vào lúc 13h00’ ngày 04/12/2021, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận đã đến Giáo xứ Trừng Hải, thắp hương, phúng viếng, cầu nguyện cho cha Phêrô Nguyễn Bình Yên, tại giáo xứ Trừng Hải, nơi Ngài đang quản xứ và là nơi ngài an nghỉ. Cùng đi với ngài, có cha Phêrô Nguyễn Đoài, chưởng ấn Tòa Giám mục Giáo phận.

Nguyện xin Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót tha thứ những lầm lỗi khi còn sống cho Cha Phêrô và đưa Cha vào hưởng sự sống đời đời với Ngài, nơi mà bệnh tật và sự chết không còn tồn tại nữa và xin cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn cha Phêrô.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh