Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ về “60 năm Hàng Giáo Phẩm Việt Nam”

0

Hội nghị thường niên 2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa mới kết thúc sáng nay, 16/10. Để hiểu thêm về lá Thư Mục Vụ cũng như để hiểu hơn về diễn tiến của Hội nghị, đặc biệt là chặng đường 60 năm trưởng thành và phát triển của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, kính mới quý vị lắng nghe những chia sẻ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Lm. Giuse Vũ Hưu Hiền, thư ký Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, thực hiện.