Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh trả lời phỏng vấn sau cuộc họp về việc bảo vệ trẻ em tại Vatican

0

Sáng 21-2-2019, cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ em trong Giáo Hội đã chính thức khai diễn tại Vatican và kéo dài đến trưa Chúa Nhật 24-2, với sự tham dự của 190 vị, phần lớn là các chủ tịch HĐGM, các vị thủ lãnh các Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông phương và 22 đại diện của các bề trên tổng quyền dòng nam và dòng nữ.

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, đại diện cho Giáo Hội Việt Nam tham dự Hội nghị. Truyền thông HĐGM Việt Nam có buổi phỏng vấn với Đức tổng Giuse sau khi ngài vừa trở về Việt Nam.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn do nữ tu Duyên Sa thực hiện.