Giáo phận Hà Tĩnh hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện và phó dâng nước Nga và Ucraina cho Đức Mẹ

1205

Thể theo thông báo của Đức cha Giám quản Louis Nguyễn Anh Tuấn ngày 22/03/2022, gửi cho các linh mục, toàn thể Giáo phận Hà Tĩnh hiệp thông và hiệp ý với  Đức Thánh cha Phanxicô khi ngài cử hành thánh lễ thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thứ sáu ngày 25 tháng 3 tới này tại Đền thánh Phêrô, để cầu nguyện cho hòa giải và hòa bình các dân tộc.

Ngay sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022, các Giám mục Công giáo nghi lễ Latinh của Ukraine đã xin Đức Thánh Cha thánh hiến đất nước của họ và nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria.

Đức Thánh Cha đã nhiều lần mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho hoà bình. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 13/3, ngài mời gọi: “Tôi mời gọi tất cả các giáo phận và các dòng tu gia tăng việc cầu nguyện cho hoà bình.” Trước đó, cuối buổi tiếp kiến chung ngày 23/2 Đức Thánh Cha đã kêu gọi dành một ngày ăn chay cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina. Ngài nói: “Xin Nữ vương Hoà bình gìn giữ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.”

Theo Phòng Báo chí Tòa thánh, ngày 25/3/2022 sắp tới, trong nghi thức Thống hối được cử hành tại đền thờ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện việc thánh hiến hai quốc gia cho Đức Mẹ. Cùng ngày này, các giám mục trên toàn thế giới sẽ cùng cử hành việc thánh hiến này. Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, đặc sứ của Đức Thánh Cha, sẽ thực hiện việc thánh hiến tại Fatima.

VĂN PHÒNG GP. HÀ TĨNH