Giáo phận Hà Tĩnh: Tập huấn “Thỉnh Ý Hiệp Hành tại Giáo Xứ và Dòng Tu” – hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ XVI cấp Giáo phận

0

Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô khai mạc tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ngày 9-10/10/2021 với sự tham dự của các Giám mục đại biểu đại diện của các quốc gia trên thế giới. Ngày 17/10/2021, các giáo hội địa phương đã tổ chức khai mạc cấp giáo phận. Tại Việt Nam, ngày khai mạc được tổ chức vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, ngày 28/11/2021.

Riêng tại Giáo phận Hà Tĩnh, ngay sau thánh lễ khai mạc tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh, Đức cha Giám quản và Ban Linh hoạt Viên đã bắt tay vào công việc chuẩn bị và tiến hành theo từng cấp, theo đó, trong việc thỉnh ý tại các giáo xứ và dòng tu được thực hiện trong Mùa Chay, hướng đến ngày hội cấp Giáo phận được diễn ra vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 05/6/2022.

Để chuẩn bị cho việc thỉnh ý tại các giáo xứ và dòng tu, Ban Linh hoạt viên của Giáo phận đã tiến hành tập huấn cho các đại diện của các giáo xứ. Vì đại dịch Covid-19 tái bùng phát phức tạp, cuộc Tập huấn đã được thực hiện tại 3 địa điểm vào 3 thời điểm khác nhau:

  • Tại Nhà thờ Chính Toà – Văn Hạnh, vào thứ Hai, ngày 28/02/2022, cho các giáo xứ thuộc các hạt: Văn Hạnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Can Lộc, Trung Nghĩa.
  • Tại giáo xứ Vĩnh Hội, vào thứ Ba, ngày 01/3/2022, cho các giáo xứ thuộc các hạt Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Nghĩa Yên.
  • Tại giáo xứ Nhân Thọ, vào thứ Năm, ngày 03/3/2022, cho các giáo xứ thuộc tỉnh Quảng Bình.
Tại Nhà thờ Chính Toà – Văn Hạnh
Tại Nhà thờ Chính Toà – Văn Hạnh
Tại Nhà thờ Chính Toà – Văn Hạnh
Tại giáo xứ Vĩnh Hội
Tại giáo xứ Vĩnh Hội
Tại giáo xứ Vĩnh Hội
Tại giáo xứ Nhân Thọ
Tại giáo xứ Nhân Thọ

Các tham dự viên tham gia Tập huấn lần này gồm các cha quản xứ, cha phó, cha phụ tá, thầy giúp xứ, 01 đại diện của mỗi giáo xứ, 01 đại diện mỗi cộng đoàn dòng tu. Dưới sự đồng hành và chia sẻ của ban giảng huấn gồm: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, cha Tổng Đại diện JB. Nguyễn Khắc Bá, cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, cha Phêrô Hoàng Biên Cương.

Vì lý do mục vụ, Đức cha Giám quản không thể hiện diện trực tiếp với các buổi tập huấn, nhưng ngài đã gửi thông điệp và giáo huấn của mình qua Video mà các tham dự viên được lắng nghe ngay đầu buổi tập huấn, như một định hướng, chỉ dẫn cho các tham dự viên.

Kế đó, quý cha trong ban giảng huấn giúp các tham dự viên tìm hiểu về chủ đề Thượng hội Đồng cũng như các hạn từ, các khái niệm liên quan, đồng thời làm nổi bật ý nghĩa và mục đích cũng như cách thức tham gia THĐGM Thế giới cấp giáo phận. Đặc biệt, ban giảng huấn hướng dẫn cho các tham dự viên cách thức cũng như các bước tiến hành một buổi thỉnh ý tại giáo xứ hoặc dòng tu.

Đây là những cẩm nang quan trọng và cụ thể, giúp các tham dự viên có thể tiến hành tại các địa phương của mình trong tiến trình hướng đến cấp giáo phận sắp tới. Chính buổi tập huấn cũng được tiến hành theo mô hình của một buổi thỉnh ý, ở đó, trong tinh thần hiệp hành, các tham dự viên và ban giảng huấn lắng nghe nhau, phân định để biết về chính mình và về chính Giáo hội, từ đó tìm ra hướng đi mới phù hợp với hoàn cảnh mới hầu loan báo tin mừng cho con người hôm nay cách hữu hiệu hơn.

Để được như vậy, trước hết, sau cùng và mãi mãi, chúng ta cần múc lấy sức mạnh của Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguyên lý của sự hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ của Hội Thánh. Từ đó, chúng ta cần gặp gỡ phong phú hơn với nhiều thành phần, cần nhiều hơn sự lắng nghe cách khách quan trong sự tôn trọng, cần sự phân định sâu sắc hơn trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần dưới sự chỉ dẫn của Hội Thánh.

Mỗi tham dự viên sẽ là những người thực hiện việc thỉnh ý tại giáo hạt, giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn dòng tu của mình. Ước mong những ý hướng chung về Hội Thánh hiệp hành thôi thúc và chỉ hướng cho tinh thần, ngôn ngữ và hành động của chúng ta. Ngõ hầu, chúng ta có thể thu nhận được nhiều hoa trái phong phú và tốt đẹp từ công việc khiêm tốn này.

Ban Truyền Thông Gp. Hà Tĩnh

Tại Nhà thờ Chính Toà – Văn Hạnh

Tại giáo xứ Vĩnh Hội

Tại giáo xứ Nhân Thọ