Giáo phận Hưng Hóa: Thông báo về thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ

742

GIÁO PHẬN HƯNG HÓA
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THÁNH LỄ TẠ ƠN KẾT THÚC SỨ VỤ CỦA ĐỨC CHA GIOAN MARIA VŨ TẤT VÀ KHỞI ĐẦU SỨ VỤ CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VIÊN