Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh mừng đại Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

526

Sáng Chúa nhật, ngày 24/5/2020, Thánh lễ Mừng Chúa Giêsu Lên Trời được cử hành cách trọng thể tại nhà thờ Chính Tòa Văn Hạnh. Chủ tế Thánh lễ là Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn Giáo phận; Đồng tế với ngài có Cha Phêrô Hoàng Biên Cương, quản xứ Chính Tòa.

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời như là một dấu mốc đánh dấu cho cuộc khởi hành mới của các môn đệ và cho những ai khao khát bước theo con đường của Đức Giêsu. Bởi Chúa truyền “các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28, 19). Đồng thời, Thánh lễ này cũng nói lên rằng, mọi sinh hoạt của các Giáo xứ trong Giáo phận tiếp tục trở lại và diễn ra bình thường sau những ngày thực hiện lệnh giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Phaolô mời gọi cộng đoàn tham dự Thánh lễ cách sốt sắng và xác tín về cuộc hành trình của người Kitô hữu trên con đường tiến về quê trời. Giảng trong Thánh lễ, ngài gợi lên những điểm nổi bật trong Tin Mừng của Thánh Mátthêu về sứ mạng của Đức Giêsu. Kết thúc sứ vụ của mình ở trần gian, Đức Giêsu về trời, đồng thời trao phó trọng trách đó lại cho các tông đồ. Từ nay chính các tông đồ sẽ chính thức ra đi loan báo Tin Mừng Phục sinh, niềm vui của ơn cứu độ. Noi theo gương của các tông đồ khi xưa, các Kitô hữu được mời gọi mặc lấy tâm tình của Đức Giêsu, vâng lời Người ra đi làm chứng cho Thiên Chúa.

Bên cạnh đó, Đức Cha Phaolô mời gọi cộng đoàn nhìn lại chặng đường truyền giáo của Giáo hội và đặc biệt là của Giáo phận nhà. Ngài nói “số tín hữu năm vừa rồi được nhân lên khá đông, trong đó có sự góp phần của hôn nhân gia đình, nhưng điều đáng mừng là phát xuất từ Ban Loan Báo Tin Mừng của Giáo phận”. Điều đó thật đáng mừng cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo phận. Tuy nhiên, cánh đồng truyền giáo rộng lớn bao la bát ngát, đòi hỏi cần có những thợ gặt lành nghề và luôn hăng say dấn thân ra đi phục vụ. Hy vọng rằng, đoàn con cái Giáo phận sẽ tiếp nối sứ mạng mà Chúa đã giao phó, tiếp tục ra đi, đến với những con chiên lạc đang mong mỏi tìm về với dòng suối nước trong.

Thánh lễ kết thúc với niềm vui phấn khởi của đoàn con cái Giáo xứ Văn Hạnh trong lời tạ ơn Thiên Chúa và lời cầu chúc dành cho nhau. Nguyện xin Đức Giêsu Đấng Phục Sinh vinh hiển ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên Đức Cha Phaolô, các Linh mục và toàn thể con cái Giáo phận, xin cho công cuộc truyền giáo của Giáo phận luôn được bội thu.

Ant Anh Tuấn