Giáo xứ Tĩnh Giang: 20 người được rửa tội vào ngày 28 tháng 4 năm 2019

2142

Giáo xứ Tĩnh Giang nằm trung tâm thành phố Hà Tĩnh với hơn 4000 giáo dân rải rác không đều trên 8 Giáo họ đạo. 5 Giáo họ thuộc địa bàn thành phố Hà Tĩnh; 2 Giáo họ thuộc xã Thạch Tân; 1 Giáo họ khác thuộc xã Thạch Lưu.

Những năm gần đây, số giáo dân Giáo xứ tăng lên không chỉ về mặt tự nhiên và cơ học nhưng còn tăng về mặt tâm linh, siêu nhiên. Nghĩa là có nhiều người xin học đạo, lãnh nhận Bí tích Rửa tội, gia nhập Hội Thánh. Ngày 20 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ đã đón nhận 2 người lương dân gia nhập Hội Thánh Chúa. Ngày 28 tháng 4, rửa tội cho 12 người lớn và 8 trẻ nhỏ từ 2 tuổi đến 7 tuổi.

Đức cha Phaolô đã chủ sự nghi thức Rửa tội và chủ tế Thánh lễ, đồng tế với ngài có cha Phêrô Trần Phúc Chính và cha Phaolô Lê Văn Hùng.

Đây là những thành quả tốt đẹp trong công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo xứ Tĩnh Giang và cha quản xứ Giuse Nguyễn Viết Nam.

Loan báo Tin Mừng tức là giới thiệu Chúa cho người khác. Nhưng để giới thiệu Chúa cho người khác, trước hết, người kitô hữu phải có những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa: Gặp Chúa qua việc đọc và suy niệm Lời Chúa; gặp Chúa qua việc lãnh nhận các Bí tích; gặp Chúa qua đời sống cầu nguyện và đặc biệt gặp Chúa qua những biến cố của cuộc đời… Có những cuộc gặp gỡ như thế, khi giới thiệu Chúa người ta tránh được nguy cơ chỉ giới thiệu một Đức Kitô theo sự tưởng tượng của mình hay giới thiệu chính mình. Giới thiệu Chúa là phải trình bày cho người khác thấy Người là Thiên Chúa cứu rỗi nhân loại, là Đấng Cứu Độ duy nhất, như niềm xác tín của thánh Phêrô “dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Giới thiệu Chúa là nói cho mọi người biết Chúa là nguồn cứu rỗi chân thật và duy nhất, Ngài chính “là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6), nơi Ngài con người tìm thấy sự sống cho đời mình.

Mặt khác, giới thiệu Chúa không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những hành động cụ thể. Như thánh Giacôbê đã nói: “Đức Tin không có hành động quả là đức tin chết”. Việc làm cụ thể để giới thiệu Chúa đó là sống bác ái yêu thương tha thứ cho nhau. Sống đỡ nâng nhau trong những hoàn cảnh khó khăn…

Dưới sự dẫn dắt của Cha quản xứ Giuse, hơn 4000 giáo dân Giáo xứ Tĩnh Giang đã làm tỏa lan hương thơm Tin Mừng bằng chính đời sống của một giáo dân tốt, nhờ đó đã đem nhiều người trở về với Chúa.

BBT