Giới chức Công giáo Hà Tĩnh họp mặt và mừng lễ Quan thầy

712

Ngày 28/7/2018, giới chức Công giáo Hà Tĩnh đã tổ chức buổi họp mặt, tĩnh tâm và mừng lễ thánh Quan thầy Inhaxiô Loyola tại giáo xứ Tĩnh Giang; qua đó tạo sự gắn bó, giao lưu hỗ trợ và nâng đỡ tinh thần tông đồ, đồng thời tạo cơ hội thuận tiện góp phần định hướng cho việc sống đức tin của quý chức nơi môi trường làm việc, dựa trên nền tảng những giá trị đạo đức Tin Mừng, cùng nhau góp phần phục vụ mọi người theo lòng Chúa mong ước.

Đúng 9 giờ sáng, sau khi nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, mọi người bước vào giờ tĩnh tâm do cha tuyên úy Phêrô Trần Đình Lai chia sẻ. Cha Phêrô đã hướng dẫn mọi người cần luôn biết nhận xét về những việc làm mỗi ngày, không những tự xét mình về việc xấu mà cần phải xét về những việc tốt bản thân đã làm được. Ngài cũng nêu lên sứ vụ của những người đang làm việc trong công tác giáo dục, đặc biệt là người Kitô hữu. Một thực trạng đáng buồn hiện nay đó là tình trạng tiêu cực, xuống cấp về đạo đức trong ngành giáo dục mà dư luận xã hội đã lên tiếng cảnh báo như gian dối trong thi cử, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, v.v.. Chính vì vậy người làm công tác giáo dục không chỉ là người truyền đạt kiến thức, nhưng điều quan trọng phải là một tấm gương sáng.  

Kế tiếp, chương trình chuyển sang mục tọa đàm và trình bày những băn khoăn của cá nhân. Những câu hỏi thắc mắc về nhiều khía cạnh, đặc biệt là về đời sống đức tin của người công chức đã được cha Phêrô trả lời thấu đáo.  Bên cạnh đó nhiều ý kiến cho rằng hoạt động của giới chức Công giáo hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về cả điều kiện chủ quan và khách quan. Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của một số giới chức còn hạn chế. Chính vì thế, một số ý kiến nêu lên những đề nghị cụ thể để Bề trên Giáo phận nghiên cứu và tạo điều kiện phù hợp nhằm gắn kết họ lại thành một khối đoàn kết.

Sau bữa cơm thân tình và giao lưu văn nghệ vào buổi trưa, vào lúc 3 giờ chiều, thánh lễ tạ ơn do cha Micae Hoàng Xuân Hường, quản hạt Văn Hạnh chủ tế, cùng đồng tế có nhiều quý cha khách.  Với sự hiệp thông sâu sắc của các giới chức và cộng đoàn giáo xứ Tĩnh Giang, thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí thành kính và sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, cha Phêrô Trần Đình Lai đã đi sâu phân tích về việc sống đạo qua Công tác bác ái thiện nguyện của người tín hữu hôm nay. Trên cơ sở bài Tin Mừng trong thánh lễ nói về việc Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ cùng kết hợp với Ngài trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, cha Phêrô mời gọi mọi người hãy mở tay ra để cộng tác với Chúa, mở con tim ra để chia sẻ với anh em đồng loại và quyết tâm dâng cho Chúa những cố gắng của chúng ta dù là nhỏ bé, vì bác ái cũng chính là một lệnh truyền của Chúa. 

Chương trình của ngày gặp mặt đã kết thúc trong chứa chan ân tình với trận giao hữu bóng đá cùng giới chức Công giáo Nghệ An. Hy vọng rằng sau ngày gặp mặt này, mỗi người sẽ luôn được gặp gỡ nhau trong Đức Kitô, hầu sống xứng đáng với vai trò sứ giả Tin Mừng. Người trí thức cần vận dụng những hiểu biết, trí tuệ để mở mang Nước Chúa trong môi trường làm việc của xã hội hôm nay.  

Huyền Trân