Giới thiệu Album Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

0

Kể từ khi Tin Mừng được gieo vào lòng đất Việt, các nhà truyền giáo đã sáng tác các bài ngắm nguyện rất sốt sắng, thuật lại nhiều chi tiết về sự thương khó Chúa Giêsu đã chịu để cứu chuộc loài người. Các tín hữu hằng nhiệt tâm suy ngắm để thêm lòng kính mến Thiên Chúa và chê ghét tội lỗi cũng như học tập các nhân đức, hãm mình đền tội.

Để tránh tam sao thất bản và khỏi dùng chữ Hán, chữ Nôm thường khi bất hợp với nguyên bản, năm 1941, Bề trên Giáo phận Vinh đã cho in Sách Ngắm ra quốc văn.

(Trích “Lời Dặn” – Sách Ngắm Mười Lăm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu, Giáo phận Vinh 1941).

Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu Album thu âm Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu do Linh mục  F.X. Nguyễn Tiến Dũng thực hiện.

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

Ngắm Rằng – Phép Lần Hạt Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu

Ban Truyền thông Giáo phận Hà Tĩnh