Giới thiệu sách “Các mẫu giờ Chầu Thánh Thể” của Đại chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê

3123

LỜI GIỚI THIỆU

Anh chị em thân mến,
Tác giả Thư Gửi Tín Hữu Do Thái viết rằng: “Chúa Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời” (Dt 13,8). Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và dạy các môn đệ hãy làm như vậy mà tưởng nhớ đến Người. Sau khi sống lại từ cõi chết, Lời cuối cùng của Người trước khi về trời là: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Quả thực, trong Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-su ở cùng các môn đệ của Người, ở cùng chúng ta bằng nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn, trong quyền năng, ân sủng hay Lời Người. Tuy nhiên, Người ở cùng chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể là hình thức cao trọng và mật thiết nhất, đến nỗi trở nên Của Ăn cho chúng ta, đồng thời, cho phép chúng ta gặp gỡ Người luôn mãi.

Rước Chúa Giê-su Thánh Thể vào lòng hay đến với Người trong các Giờ Chầu giúp chúng ta hiệp thông với Người, nhờ đó, chúng ta có được sự bình an đích thực, sự bình an mà thế gian không thể ban tặng (x. Ga 14,27). Hơn nữa, hiệp thông với Chúa Giê-su Thánh Thể cho phép chúng ta có được sự hòa hợp của các chiều kích trong đời sống mình, hòa hợp với anh chị em chúng ta và hòa hợp với toàn thể thế giới thụ tạo.

Chúa Giê-su Thánh Thể là Người Bạn đồng hành, hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta, để chúng ta có thể nhận diện, phân định và đọc được những dấu chỉ của Người và đưa ra những chọn lựa phù hợp với thánh ý Người trong hành trình niềm tin của mình. Người luôn chờ đợi chúng ta đến gặp gỡ và trò chuyện với Người. Do đó, chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, Người Bạn đồng hành kiên nhẫn và trung tín nhất giữa bao người bạn khác mà chúng ta có được giữa dòng đời.

Kỷ niệm 100 năm Thành Lập Tuần Chầu Lượt Giáo Phận Vinh (1918-2018), Gia Đình Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê soạn thảo và phát hành Các Mẫu Giờ Chầu Thánh Thể. Đây không phải là những ý tưởng thần học đặc sắc về Bí Tích Thánh Thể, cũng không phải là những hướng dẫn khúc chiết, mạch lạc về cách thức đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, mà là những suy niệm chất phác, đơn sơ, mộc mạc, diễn tả tâm tình của những người con thảo đối với Chúa Giê-su Thánh Thể.

Tôi chân thành giới thiệu Các Mẫu Giờ Chầu Thánh Thể với các giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn, các bạn trẻ và các em Thiếu Nhi Thánh Thể. Hy vọng rằng những suy niệm này trong các Giờ Chầu giúp chúng ta ngày càng ý thức hơn về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Giê-su Thánh Thể trong đời sống chúng ta, trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn, đồng thời, giúp chúng ta ngày càng hiệp thông mật thiết và trung tín hơn với Người giữa bao cảnh bấp bênh của thế sự, trong hành trình của chúng ta về với Nước Thiên Chúa, Nước của sự công chính, bình an và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần (x. Rm 14,17).

Xã Đoài, ngày 12 tháng 01 năm 2019

Phê-rô Nguyễn Văn Viên
Giám Mục Phụ Tá – Tổng Đại Diện
Giáo Phận Vinh