Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh bế mạc Tổng Tu Nghị khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2023

1599

Sau chín ngày tích cực thảo luận và hoạch định đường hướng cho Hội Dòng cho nhiệm kỳ mới, Tổng Tu Nghị đã kết thúc tốt đẹp trong Thánh Ý Chúa. Vào lúc 14h30 ngày 29/06/2019, tại Nguyện đường Hội dòng MTG Vinh, Đức Giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long đã dâng Thánh lễ tạ ơn bế mạc Tổng Tu Nghị khóa VIII của Hội Dòng, trong tâm tình tri ân cảm tạ của toàn thể chị em.

Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sự khai sáng của Đức giám mục Anphong và cha Chưởng ấn Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, cùng sự nỗ lực hết mình của 56 tu nghị viên. Tổng Tu Nghị đã thu hoạch được nhiều thành quả, đưa đến nhiều hứa hẹn cho sự phát triển của Hội Dòng. Đồng thời, khai mở một giai đoạn mới, mang lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho Giáo Hội như lòng Chúa mong muốn.

Đặc biệt, ngày 21-22/06/2019, với sự chủ tọa của Đức Cha Anphong, Tổng Tu Nghị đã bầu Ban Điều Hành cho Hội Dòng, nhiệm kỳ 2019 – 2023:

Chị Maria Nguyễn Thị Nga – Tổng Phụ Trách
Chị Têrêxa Trần Thị Lộc – Phó Tổng Phụ Trách
Chị Anna Hoàng Thị Thành – Tổng Cố Vấn
Chị Anna Nguyễn Thị Hương Sen – Tổng Cố Vấn
Chị Maria Ngô Thị Lan – Tổng Cố Vấn
Chị Maria Hoàng Thị Xuân – Tổng Cố Vấn
Chị Maria Nguyễn Thị Tâm – Tổng Cố Vấn
Chị Anna Cao Thị Ánh Hồng – Tổng Cố Vấn
Chị Matta Nguyễn Thị Quế – Tổng Cố Vấn
Chị Anna Nguyễn Thị Quế – Tổng Cố Vấn

Trong tinh thần hướng tới việc thành lập Hội Dòng Mến Thánh Giá Hà Tĩnh, Tổng Tu Nghị cũng bàn thảo và quyết định tách Miền cho vùng Hà Tĩnh – Quảng Bình và bầu Ban Điều Hành lâm thời:

Chị Anna Nguyễn Thị Hợp – Phụ Trách Miền
Chị Maria Hoàng Thị Xuân – Phó Phụ Trách Miền
Chị Maria Trần Thị Lan –  Cố Vấn Miền
Chị Têrêxa Mai Thu Thủy – Cố Vấn Miền
Chị Maria Mai Thị Hạnh –  Cố Vấn Miền
Chị Maria Nguyễn Thị Mùi –  Cố Vấn Miền

Từ ngày 24-29/06/2019, Tổng Tu Nghị tiếp tục thảo luận về Định Hướng và Nội Quy cho Hội Dòng nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, Đức Cha Anphong đã phác họa chân dung hai vị tông đồ cả, qua bốn điểm nổi bật: Đó là Đức Tin, Đức Mến, Lòng Nhiệt Thành và sự Hiệp Nhất trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Với những đức tính trổi vượt đó, các ngài đã trở thành những cột trụ dựng xây Giáo Hội để tòa nhà Giáo Hội vững bền đến ngày hôm nay. Trong cương vị là chủ chăn Giáo phận, Đức Cha cũng tha thiết mời gọi chị em trong Hội Dòng nỗ lực sống tinh thần của hai vị thánh xưa: “Đồng lòng đồng sức xây dựng một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn đức mến, một cộng đoàn hiệp nhất và hăng say loan báo Tin Mừng mở mang Nước Chúa”.

Sau thánh lễ, chị tân Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Nga đã đọc diễn văn bế mạc Tổng Tu Nghị. Hy vọng, ân sủng đã đón nhận được trong khóa họp vừa qua, sẽ là sức mạnh thúc đẩy Hội Dòng can đảm thực hiện cuộc cải tổ, để trong ý hướng “TRỞ VỀ VỚI CĂN TÍNH CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ”, đời sống chứng tá và sứ vụ chúng ta thực thi phù hợp với thời đại và trung thành với tinh thần của Đấng sáng lập.

Cảm tạ Chúa đã thổi một Luồng Khí mới vào Hội Dòng chúng con. Xin cho Luồng Khí Thần Linh ấy thấm nhập vào tâm khảm mỗi thành viên, giúp chúng con lấy lại bầu nhiệt huyết để sống trọn lý tưởng và trung kiên với Ơn Gọi và Chân Tính của người nữ tu Mến Thánh Giá.

Ban TT Hội Dòng