Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh: Thông báo Thánh lễ mừng Hồng Ân Thánh Hiến ngày 18/11/2021

0

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Đt: 0975.731828; Email: hdmtgvinh@gmail.com

                                                                           Xã Đoài, ngày 13 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Thánh Lễ Mừng Hồng Ân Thánh Hiến Ngày 18/11/2021

Kính gửi: Quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân, bạn bè thân hữu của quý chị chuẩn bị lãnh nhận Hồng Ân Thánh Hiến, cùng toàn thể chị em trong Hội Dòng.

I. Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh hân hoan kính báo:

Vào lúc 7h30’ Thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại Nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Giáo Phận Vinh sẽ chủ tế Thánh lễ cho quý chị lãnh nhận Hồng Ân Vĩnh Khấn, mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh khấn dòng.

II. Những lưu ý liên quan đến thánh lễ

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa bàn xã Nghi Diên nên các tuyến đường lưu thông trên địa bàn đã bị phong tỏa. Để đảm bảo an toàn theo quy định phòng chống dịch, Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh xin lưu ý một số điểm như sau:

1. Thánh lễ được tổ chức trong phạm vi nội bộ, bao gồm:

    a. Quý chị em đang hiện diện tại cộng đoàn Nhà Mẹ.

    b. Quý Đức cha, quý cha Tòa Giám Mục Giáo phận Vinh và Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê.

2. Kính xin quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân, bạn bè thân hữu và quý khách đã được mời, vui lòng hiệp thông tâm tình tạ ơn với chúng con qua lời cầu nguyện và có thể được qua Thánh lễ trực tuyến.

3. Đối với quý chị em trong gia đình Hội Dòng Mến Thánh Giá Vinh đang phục vụ ngoài địa bàn xã Nghi Diên, chúng ta cũng sẽ hiệp thông tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cùng với chị em trong thánh lễ trực tuyến.

4. Thánh lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang truyền thông của Hội Dòng vào lúc 7h30’ chính ngày lễ:

– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeQKYfxd8wiXYZqC7F7cOIg/videos

– Facebook: Truyền Thông MTG Vinh

Kính xin quý vị thông cảm cho Hội Dòng chúng con. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Hội Dòng, cách riêng cho quý chị em chuẩn bị lãnh nhận hồng ân sắp tới, được ơn trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình.

Chúng con xin chân thành cảm ơn! Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành xuống trên quý vị.

 Văn Phòng Hội Dòng