Hội ngộ thường niên Legio Mariae khu vực Hà Tĩnh lần thứ IV

173

Legio Mariae là đoàn thể giáo dân do ông Frank Duff sáng lập ngày 07/09/1921 tại Dublin, Ailen, được Giáo hội phê chuẩn và cho hoạt động. Chủ đích của Legio Mariae là thánh hóa các hội viên bằng việc cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và Giáo hội trong việc tông đồ của hàng giáo phẩm, đem tinh thần Tin Mừng vào cộng đoàn và môi trường sống.

Vào chiều thứ 6, ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12/2017), hơn 450 hội viên đại diện cho các Praesidium (cấp giáo xứ) hội Legio Mariae khu vực Hà Tĩnh đã tập trung về tại giáo xứ Thọ Ninh, hạt Nghĩa Yên để tham dự thánh lễ thường niên lần thứ 4. Thánh lễ do Đức cha Phaolô Maria chủ tế, đồng tế với Ngài có cha Antôn Nguyễn Xuân Hồng – Linh giám Presidium Hà Tĩnh cùng quý cha trong và ngoài hạt Nghĩa Yên.

Legio Mariae là đoàn thể giáo dân do ông Frank Duff sáng lập ngày 07/09/1921 tại Dublin, Ailen, được Giáo hội phê chuẩn và cho hoạt động. Chủ đích của Legio Mariae là thánh hóa các hội viên bằng việc cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của giáo quyền, tích cực cộng tác vào hành động của Đức Maria và Giáo hội trong việc tông đồ của hàng giáo phẩm, đem tinh thần Tin Mừng vào cộng đoàn và môi trường sống.

Tại Giáo phận Vinh, Praesidium được thành lập ngày 14/09/1999 tại giáo họ An Hậu, xứ Làng Anh, hạt Cửa Lò. Khởi đầu có 11 hội viên, vị linh giám tiên khởi là cha Phêrô Nguyễn Sỹ Nho và dưới sự dẫn dắt của Curia Xuân Sơn, giáo phận Xuân Lộc. Trải qua nhiều sóng gió, tháng 07/2000 Legio Mariae đã mở rộng tới giáo xứ Làng Truông, khu vực Hà Tĩnh.

Chia sẻ trong thánh lễ thường niên lần thứ 4 năm nay, Đức cha Phaolô Maria gửi lời chúc mừng đến hội Legio Mariae khu vực Hà Tĩnh đã không ngừng lớn mạnh, đã tổ chức bốn lần quy tụ được hầu hết các hội viên trong khu vực Hà Tĩnh. Ngài cũng đã nhắc nhở đến các hội viên tham dự: “Dù thuộc hội viên của bất cứ đoàn thể nào trong giáo xứ chúng ta cũng đều được mời gọi sống đúng với tôn chỉ, trách nhiệm của hội đoàn đó, không được có sự chia rẽ, chia bè cánh giữa các hội đoàn… hầu xây dựng giáo xứ, Giáo hội ngày một tốt đẹp hơn”.

Hy vọng cứ mỗi năm một lần, cuộc gặp gỡ này sẽ trở thành mối dây nối kết tình yêu thương, tình liên đới giữa các hội viên trong khu vực. Ước mong mỗi thành viên của hội Legio Mariae sẽ là những chứng nhân Tin Mừng nơi họ sinh sống và làm việc, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Các con làm việc tích cực trong bất kỳ một hội đoàn nào là các con đã góp phần rất lớn vào công việc truyền giáo của Giáo hội”.

Xem thêm hình ảnh

 

Hoàng Diệu