Liên Đoàn TNTT Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự: Thông báo Chương trình Huấn luyện thăng tiến trợ tá

734

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
Giáo Phận Hà Tĩnh
Liên Đoàn Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự
ĐTVP: 038 795 4345
E-mail: thieunhithanhthehatinh@gmail.com

 THÔNG BÁO
Chương trình Huấn luyện thăng tiến trợ tá 

Kính gửi: Quý cha Tuyên úy Xứ Đoàn, Ban Điều Hành các Xứ Đoàn, Quý Trợ Tá trong toàn Giáo Phận,

Trong chương trình thăng tiến của Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận, Ban huấn luyện tổ chức ngày tập huấn dành riêng cho quý Trợ tá, với mục đích giúp quý Trợ tá hiểu vai trò và trách nhiệm của mình trong các Xứ đoàn.

Được sự cho phép của Đức Cha và Quý Cha Tuyên Uý Liên Đoàn, nay Liên Đoàn Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự – Giáo phận Hà Tĩnh sẽ mở khóa huấn luyện thăng tiến cho Quý Trợ Tá.

– Thời gian: Từ 7h30 đến 18h00, thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019

– Địa điểm: Giáo xứ Văn Hạnh – Giáo phận Hà Tĩnh

Thành phần tham dự:

+ Quý Trợ Tá của các Xứ đoàn trong Giáo phận (Xứ đoàn đã thành lập theo nội quy của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam)

+ Xứ đoàn trưởng các Xứ đoàn.

– Trang phục: Áo Thiếu nhi Thánh thể, Quần tối màu, Khăn TNTT

– Kinh phí mỗi tham dự viên đóng góp 50,000 đồng cho khóa huấn luyện.

– Thời hạn báo cáo con số Trợ tá của các xứ đoàn cho liên đoàn:

Hạn chót ngày 12 tháng 12 năm 2019, với liên đoàn : ĐTVP: 038 795 4345,

Email: thieunhithanhthehatinh@gmail.com

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria ban muôn vàn hồng ân xuống trên Quý Cha Tuyên Uý, Quý Trưởng và chúc lành cho chương trình huấn luyện của chúng con. 

Giáo phận Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 12 năm 2019
Liên đoàn TNTT – Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự 

Tuyên úy Liên Đoàn
(Đã ký và đóng dấu)
Lm. Phanxicô X. Phan Khánh Dư

Đặc trách huấn luyện
Lm. Antôn Nguyễn Khánh Cương

Download Thông báo (PDF)